Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=1396. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Catharina Gijsbrechtsdr van Couwenhoven {de Milde} (Catharina/Gijsbrechtsdochter/van/Couwenhoven), V, 53, g. 1525 voor (), o. 1578 na (), jonkvrouw (jonkvrouw), kind van Gijsbrecht van Couwenhoven/.

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
201545 voorJacob de Milde20M15451616Willem Jacobsz de Milde
28V1553 voor1642Catharina Jacobsdr de Milde

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
391564-11-08Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.031244/06Katherina van Couwenhoven wedue wijlen mr Jacob de Milde
411566-01-03Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.031450/06Katerina Gijsbrechtsdr wedue van mr Jacob de Milde, in sijn leven secretaris der voors stede
411566-10-10Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.031575/06Katrijne van Couwenhove wedue wijlen mr Jacob de Milde
461571-09-06Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Breestraat.031597/03Catharina Gijsbrechtsdr van Couwenhoven weduwe van mr Jacob de Milde
461571-09-15Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Breestraat.031601/03Catharina Gijsbrechtsdr van Couwenhoven
481573-12-19Omslag-1573 (vermelding)Breestraat.0824/3(De weduy van Meester Jacoeb de Milde)
481573-12-19Omslag-1573 (bewoner)NieuweRijn.03430/1de weduy van meester Jacoeb de Milde met hair dochter
531578-02-01Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Breestraat.031284/08Jonkvrouw Katrijne van Couwenhoven
531578-02-01Waarboek-67 G-1578 (begunstigde)Breestraat.031285/09Jonkvrouw Cathrijne Gijsbrechtsdr van Couwenhoven weduwe van Jacob de Milde