Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=1398. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Willem Bouwensz van Warmond (Willem/Bouwenszoon/van/Warmond), M, 58, g. 1483 voor (), o. 1541 circa (), , kind van Bouwen Willemsz van Warmond/.
PersoonWapen-1398.jpg
PersoonWapen-1398.1.jpg

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
371520 voorBaertgen Jacobsdr {van Warmond}20M1503 voor1523~1530Adriaen Willem Bouwensz van Warmond {oudste}
26V1509 voor1529-12-17 voorJaepgen Willemsdr van Warmond {van Quackenbosch}
32V1515 voor1567~1571Hillegond Willem Bouwensdr van Warmond {Knotter}
32V1515 voor1540 voorAechte Willem Bouwensdr van Warmond {Paedts}
33V1516 voor1574Marytgen Willem Bouwensdr van Warmond {Swanenburg}
35M1518 voor1559-07Willem Willem Bouwensz van Warmond {de oude}
38V1521 voor1578~1579Haesgen Willem Bouwensdr van Warmond {de Wilde}
48V1531 voor1593Neeltgen Willem Bouwensdr van Warmond {vrouw van Adriaen Claes Garbrantsz, van Swanenburg}
58V1541 voor1581 naAeltgen Willem Bouwensdr van Warmond {Bral}
72V1555 voor1581 naMaria Willem Bouwensdr van Warmond {van Swieten}

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden
551538-03-211541-07-24veertig

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
401523-01-16Huwelijksevw-B1 (getuige)GeenPerceel.00067/04Willem Bouwensz zijn vader
551538-03-21Rijckhuisen (vermelding)Steenschuur.023.0660/2Willem Bouwensz van Warmont
571540-01-20Grote-Bewijzen-B (belending)Nieuwstraat.053.2536/11Willem Bouwensz
571540-03-22Testament-A1 (testateur)Steenschuur.023.06206/03Willem Bouwensz
--1541-10-08Grote-Bewijzen-B (overledene)BuitenLeiden.000571/09Willem Bouwensz wede
--1544TiendePenning-1543 (overledene)Steenschuur.023.0635/1aWillem Bouwensz. 's weduwe
--1546-01-17Huwelijksevw-B1 (overledene)Steenschuur.023.06177/14Willem Bouwensz weduwe
--1548-11-28Huwelijksevw-B1 (overledene)Doezastraat.000.08201/09Willem Bouwensz wedue
--1555-02-04Huwelijksevw-B2 (overledene)Steenschuur.020.2-328/06Willem Bouwensz weduwe
--1558-01-16Huwelijksevw-B2 (overledene)Mandenmakerssteeg.000.446/06Willem Bouwensz weduwe zijn grootemoeder
--1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)Steenschuur.023.0657/1awed Willem Bouwensz
--1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)Steenschuur.018205/2aWillem Bouwensz wedewy
--1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)Korevaarstraat.032-0361037/2aWillem Bouwensz's wedewy
--1560-10-18Waarboek-67 A-1560 (overledene)Steenschuur.023.0683/06wed van wijlen Willem Bouwensz
--1561-02-12Waarboek-67 A-1560 (overledene)Steenschuur.018169/04weduwe van Willem Bouwensz
--1561-05-14Testament-A2 (overledene)Steenschuur.023.06134/04wedue wijlen Willem Bouwensz
--1561-11-20Testament-A2 (overledene)Steenschuur.023.06141/04weduwe wijlen Willem Bouwenszoon
--1561-12TiendePenning-1561 (overledene)Steenschuur.023.06946/1awed v Willem Bouwens (van Warmond)
--1561-12TiendePenning-1561 (overledene)Korevaarstraat.032-0361502/2aweduwe van Willem Bouwensz
--1564-02-01Huwelijksevw-B2 (overledene)NieuweRijn.011110/10Willem Bouwensz's wedue
--1564-07-03Waarboek-67 C-1563 (overledene)Korevaarstraat.032-036188/04weduwe van Willem Bouwensz
--1565-10-26Testament-A2 (overledene)Steenschuur.023.06186/04wedue wijlen Willem Bouwensz
--1575-09-01Omslag-1575 (overledene)Steenschuur.023.0642/2aWillem Bouwensz
--1577-10-30Waarboek-67 F-1576 (overledene)Steenschuur.023.06362/10Willem Bouwenss wedue
--1577-12-27Waarboek-67 F-1576 (overledene)Steenschuur.023.06391/10Willem Bouwenss wedue
--1579-05-20Waarboek-67 G-1578 (overledene)Steenschuur.023.06268/09Willem Bouwensz
--1579-10-01Waarboek-67 G-1578 (overledene)Raamlanden.003422/04mede-erfgenaam Willem Bouwensz zijn grootvader
--1579-11-14Waarboek-67 G-1578 (overledene)Raamlanden.003412/04erffgenaem van za Willem Bouwensz zijn grote vaeder
--1579-12-01Waarboek-67 G-1578 (overledene)Haarlemmerstraat.125464/10erffgenamen van za. Baertgen Willem Bouwensz' weduwe
--1580-11-03Waarboek-67 H-1580 (overledene)Steenschuur.023.06226/14Willem Bouwensz weduwe