Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=1564. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg} (Josina/Fransdochter/van/Leeuwen), V, 84, g. 1516 voor (), o. 1600~1601 (), , kind van Frans Dircksz van Leeuwen/.

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
271543-08-07Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}20M1536 voor1621-04-16Claes Adriaensz van Leeuwen {de jonge}
26V1542 voor1606 naMarytgen Adriaensdr {vrouw van Cornelis Gerrit Egbertsz}
40V1556 voor1581~1591Machteld Adriaensdr van Leeuwen {van Swieten}
44M1560 voor1606 naDirck Adriaensz van Meerburg
44V1560 voor1589 naNeeltgen Adriaensdr van Meerburg {de Zwart}
46M1562 voor1637Frans Adriaensz van Leeuwen

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden
581574-02-201575-02-21weesmoeder
591575-02-211576-02-21weesmoeder
601576-02-211577-02-21weesmoeder
611577-02-211578-02-21weesmoeder
621578-02-211579-02-21weesmoeder
631579-02-211580-02-21weesmoeder

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
271543-08-07Huwelijksevw-B1 (bruid)Hogewoerd.012-014165/05Josyna mr Frans van Leeuwendr
461562-10-06Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.066-06894/11Jozijna Fransdr haer moeder
561572-01-15Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Hogewoerd.00432/05Jozyne Fransendr weduwe van Adriaan Dirck Ottenz brouwer
561572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Hogewoerd.012-0143/1Josyna Fransdr, Adriaen Dircxz' weduwe, mit haer kinderen
571573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Hogewoerd.012-0145/1Josyna Franssendochter, weduy van Adriaen Dirick Ottensz (3 g)
581574-06-18Omslag-1574 (bewoner)Hogewoerd.012-0145/1Josyna Fransen, weduwe van Adriaen Dirck Ottensz
581574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Hogewoerd.012-0149/1Joesgen Adriaen Dirck Ottenssen weduewe
591575-05-20Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.012-014514/06wedue ende erfgenaemen van za Adriaen Dirck Ottens
591575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Hogewoerd.012-0147/1Josina Fransdr
601576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hogewoerd.012-0143/1Jozyna Franssendr wedue van Adraen Dick Ottenz
611577-02-28Waarboek-67 F-1576 (belending)Hogewoerd.012-014179/06Jozyne Franssendr weduwe wijlen Adriaen Dirck Ottensz
611577-02-28Waarboek-67 F-1576 (belending)Hogewoerd.016180/05Jozyna Franssendr weduwe wijlen Adryaen Dirck Ottenss
651581-01-27Waarboek-67 H-1580 (koper)Hogewoerd.003281/05Josina Fransdr weduwe van Adriaen Dirck Ottensz
651581-01-27Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Hogewoerd.003282/04Josina Fransdr weduwe van Adriaen Ottensz
651581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.012-0148/1Josyna wed v Adriaen Dirck Ottensz
651581-12Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.012-0148/1Josyna Franssendr weduwe van Adriaen Dirck Ottenszz met haer kinderen
671583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Hogewoerd.012-0148/1Josyne Franssen wedue van Adriaen Dirc Ottenz met haer kinderen
681584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Hogewoerd.012-014213/B21Josyne Franssdr Adriaen Dirc Ottenz weduwe
681584-09-17Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.110226/12Jozina van Leeuwen Fransdr
691585Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.012-0149/1Josyne Fransdr Adriaen Dircx Ottenszoons wedue
691585Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.003272/1Josyne Franssdr Adriaen Dirc Ottenss wedue
691585Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.003273/1dezelve haer huys
701586 naBonboek-04B (eigenaar)Hogewoerd.012-01410/001Josyna Fransdr Adriaen Dirck Ottensz.s wedue
701586-03-27Grachtenboek-06 (eigenaar)Hogewoerd.012-014160/1Adriaen Dirck Ottensz weduwe
721588Stratenboek-18 (eigenaar)Hogewoerd.012-01470/1Josina Franssendr
721588Stratenboek-18 (eigenaar)Hogewoerd.003750/1Josina Franssendr
831599GedwongenLening-1599 (bewoner)Hogewoerd.012-0147/1Josijna Franssendr, Adriaen Dirck Ottensz weduwe, mit Dirck Adriaensz haer zoon
--1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Hogewoerd.012-01410/1ad'erffgenamen van Josyna Franssendr
--1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Hogewoerd.003272/1ade erffgenamen van Josyna Franssendr Adriaen Dirc Ottensz wedue
--1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Hogewoerd.003273/1adeselve erffgenamen van Josyna Franssendr
851601 naBonboek-04B (eigenaar)Hogewoerd.012-01411/001ad'erffgenamen van Josyna Fransendr (siet van de lasten op 't voorgaende)