Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=1643. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Ewout Arent Gerritsz van Dam (Ewout/Arent Gerritszoon/van/Dam), M, 80, g. 1526 voor (), o. 1606 na (), rentenier (rentenier), kind van Arent Gerrit Ewoutsz van Dam/Cornelia Willemsdr {van Dam}.
Opmerkingen: glipper.

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
201546-01-21Adriana Jacobsdr {van Dam}35M1561 voor1581 naJacob Ewoutsz van Dam

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden
431569-07-251570-07-25schepen
441570-07-251571-07-25schepen
451571-07-251572-07-25schepen

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
101536-03-28Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)SintJacobsgracht.000.11453/04Ewout
201546-01-21Huwelijksevw-B1 (bruidegom)SintJacobsgracht.000.11178/03Ewout Aerntsz
281554-09-03Huwelijksevw-B2 (begunstigde)SintJacobsgracht.000.1124/19Ewout zijn soon
321558-02-01Huwelijksevw-B2 (echtgenoot)SintJacobsgracht.000.1247/15Eeuwout Aernt Gerytsz als man ende voicht van Adriana Jacopsdr zijn huysvrouwe wezende moye
321558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)SintJacobsgracht.000.1233/1lewedt Arentsz
341560-11-21Waarboek-67 A-1560 (koper)SintJacobsgracht.000.1199/04Eeuwout Aerntsz zijn zoon
351561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.111067/1Euwout Aernt Gerrytsz
381564-08-03Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.066-068116/06Yeuwout Aerntsz zijn oome
421568-06-02Huwelijksevw-B2 (getuige)SintJacobsgracht.000.12150/14Ewout Aernt Gerytsz haer oome
471573Glippers-1573 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.1117/2Eewout Aerntsz
481574Glippers-1574-4563 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.1111/2Euwout Aerntsz
481574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)SintJacobsgracht.000.11113/1in de huysinghe van Eiwouts Arents
491575-10-10Waarboek-67 E-1571 (belending)SintJacobsgracht.000.11606/07Ewout Arent Gerritsz
501576-12-12Glippers-1576 (bewoner)SintJacobsgracht.000.1124/1Ewout Aernt Gerytsz [doorgehaald]
511577-02-06Glippers-1576 (bewoner)SintJacobsgracht.000.1182/1Eeuwout Arentsz
511577-05-04Waarboek-67 F-1576 (belending)SintJacobsgracht.000.11238/07Ewoudt Arent Gerritsz
511577-05-09Waarboek-67 F-1576 (belending)SintJacobsgracht.000.11239/08Ewoudt Arent Gerritsz
531579-08-31Waarboek-67 G-1578 (procureur)Garenmarkt.000.15366/05Ewout Arent Gerritsz van Dam
531579-09-05Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Garenmarkt.000.15365/03Ewout Arent Gerritsz van Dam
551581-01-21Waarboek-67 H-1580 (belending)SintJacobsgracht.000.11277/06Eewout Aernt Gerritsz
551581-01-21Waarboek-67 H-1580 (belending)SintJacobsgracht.000.11278/07Eewout Aernt Gerritsz
551581-03-18Waarboek-67 H-1580 (meester)Breestraat.021333/05Eewout Aerentsz Meester van het St Stevens Klooster
551581-09Volkstelling-1581 (bewoner)SintJacobsgracht.000.11122/1Ewout Arentsz rentier
551581-12Kerven-1581 (bewoner)SintJacobsgracht.000.1163/1Eewout Aernt Gerritsz
571583-07-14Omslag-1583 (bewoner)SintJacobsgracht.000.1166/1Ewout Aernt Gerytsz
571583-08-30Waarboek-67 L-1584 (meester)Papengracht.029.417/05Yewout Aerent Gerritsz
581584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)SintJacobsgracht.000.11213/B11Ewout Arent Gerritsz
591585Vetus-1585 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.111030/1Eewout Arent Gerrytszoon
591585-05-04Grachtenboek-30 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.1170/1Ewout Arentsz
711597-07-25Stratenboek-17 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.11160/1Ewout Arent Geritsz
801606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)Dolhuissteeg.013A146/1Eeuwout Arentsz