Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=1644. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Gerritgen Jansdr Quartelaer {van Dam} (Gerritgen/Jansdochter//Quartelaer), V, 65, g. 1520 voor (), o. 1585 na (), , kind van Jan Hendricksz Quartelaer/Cornelia Gerritsdr {Quartelaer}.
Bronvermeldingen: ULBG-228-231.
PersoonWapen-1644.jpg

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
201540-01-17Cornelis Claes Garbrantsz20V1540~15441581~1591Haesgen Cornelisdr {Ouwelant}
341554-09-03Arent Gerrit Ewoutsz van Dam41V1561 voor1581 naDuifgen Arent Gerritsdr van Dam
41M1561 voor1581 naCornelis Arent Gerritsz van Dam
43V1563 voor1583 naNeeltgen Arent Gerritsdr van Dam {de jonge}

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden
581578-10-251578-10-25schutternachtwacht-03, meester-1, rot-4

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
201540-01-17Huwelijksevw-B1 (bruid)SintJacobsgracht.000.12141/06Gerytge Jan Heynricksz die blauverversdr
311551-05-24Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)SintJacobsgracht.000.12746/05Gerytgen Jansdr
311551-05-24Grote-Bewijzen-B (mede-eigenaar)Steenschuur.020.8746/18Gerytgen Jansdr weduwe van Cornelis Claes Garbrantszz
341554-09-03Huwelijksevw-B2 (bruid)SintJacobsgracht.000.1124/04Gerrytgen Jansdr
401560-09-09Waarboek-67 A-1560 (echtgenoot)SintJacobsgracht.000.1269/12Gerrytgen Jansdr zijne huysvrouwe
441564-08-03Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.066-068116/09Gerritgen Jansdr haer moeder
541574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Breestraat.161.285/1Aerent Geeryts weduwe
551575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Breestraat.161.229/1Arent Gerijtsz wed
551575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Ketelboetersteeg.00865/2Aerndt Gerijtsz wed
561576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.161.213/1Gerytgen de wedue van Aernt Gerytsz
561576-02-15Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Breestraat.161.23/07Gerritgen Jansdr wedue van wijlen Arent Gerrit Ewoutsz
581578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.161.212/03.1.4.4Een voor Gerritgen Arent Gerritsz weduwe
591579-08-31Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Garenmarkt.000.15366/13Gerritgen Jansdr
601580-12-27Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Ketelboetersteeg.008245/03weduwe en erfgenamen van Arent Gerytsz
611581-04Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Barbarasteeg.015371/03Gerytgen Jansdr weduwe van Arent Geryt Eeuwoutsz
611581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.161.250/1Gerritgen Jansdr Arent Gerritsz wed
611581-12Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.161.246/1Geertgen Jansdr weduwe van Aernt Gerritsz
621582-04-02Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001290/09Gerytgen Jansdr Aernt Geryt Eewoutsz weduwe zijn schoonmoeder
621582-04-02Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001309/22Gerytgen Jansdr
621582-05-28Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Barbarasteeg.015364/03Gerytgen Jansdr weduwe van Aernt Gerrit Eewoudtsz haer zaliger man
631583-05-27Waarboek-67 K-1582 (belending)Breestraat.161.2229/06de weduwe van Arent Geryt Eewoutsz
631583-05-27Waarboek-67 K-1582 (belending)Breestraat.161.2232/06weduwe van Aernt Geryt Eeuwoutsz
631583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.161.247/1Geertgen Jans wedue van Aernt Gerytsz
641584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Breestraat.161.2213/C23Gerytgen Quartelaers Aernt Gerytsz wedue
651585Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.161.234/1Gerytgen Jansdr Arent Gerytsz wed
651585Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.161.2R87/1Grietgen Jansdr Arent Gerit Ewoutsz wed
681588-07-02Stratenboek-06 (eigenaar)Breestraat.161.2550/1Geritgen Quartelaers erfgenamen