Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=1656. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Catrijn Meesdr {vrouw van Jacob Gerritsz} (Catrijn/Meesdochter//), V, 46, g. 1541 voor (), o. 1587 na (), .

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
351576 voorJacob Gerritsz {luitspeler}20V1561 voor1581 naLuitgen Jacobsdr {}

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
341575-07-03Waarboek-67 E-1571 (belending)Doezastraat.001.19563/07de weduwe van Jacop Gerritsz luytspelre
341575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Doezastraat.000.0639/1Jacob Gerijtsz, luijtspeelder, wed
351576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Doezastraat.000.0631/1Catryn Meezen wedue van Jacop Gerytsz luytspeelre
361577-04-02Waarboek-67 F-1576 (verkoper)SintJacobsgracht.000.17211/03Catrina Meesdr weduwe van Jacob Gerritsz luitspeler
401581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Doezastraat.000.06105/1Cathrijna Meesdr wed v Jacop Gerytsz luytspeler
401581-12Kerven-1581 (bewoner)Doezastraat.000.0646/46Cathryna Meesendr weduwe van Jacop Gerritsz
411582-04-02Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001307/09Catryna Meesdr
411582-04-02Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001308/50Catrijn Meesendochter
431584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Doezastraat.000.06213/C13Catarina Meessen Jacop Gerytsz luytspeelres wedue
441585Vetus-1585 (eigenaar)Doezastraat.000.0652/1Trijn Meessen Jacop Gerytszsoon luytspeelder
441585Vetus-1585 (eigenaar)Doezastraat.000.0853/1dezelve noch een huys
461587-07-03Grachtenboek-29 (eigenaar)Doezastraat.000.08310/1Catrijn Meesendr