Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=1656. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Catrijn Meesdr {de Zwart, vrouw van Jacob Gerritsz} (Catrijn/Meesdochter//), V, 46, g. 1541 voor (), o. 1587 na (), , kind van Mees Garbrantsz {de oude}/Jannetgen Dirck Janszdr {vrouw van Mees Garbrantsz}.

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
111552 voorMaerten Jansz de Zwart3M1544 voor1574Claes Maertensz de Zwart
7V1548 voor1581-09 naHeyltgen Maertensdr de Zwart {den Deen}
10M1551 voor1606 naPieter Maertensz de Zwart
11M1552 voor1606 naAdriaen Maertensz de Zwart
20V1561 voor1581-09 naAnnetgen Maertensdr de Zwart
271568 voorJacob Gerritsz {luitspeler}20V1561 voor1581 naLuitgen Jacobsdr {Doezastraat}

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
271568-12-03Huwelijksevw-B2 (ouder)Botermarkt.013152/07Catharina Meesdr haer moeder
301571-09-01Huwelijksevw-B2 (echtgenoot)Maarsmansteeg.023177/05Catharina Meesdr sijn moeder
341575-07-03Waarboek-67 E-1571 (belending)Doezastraat.001.19563/07de weduwe van Jacop Gerritsz luytspelre
341575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Doezastraat.000.0639/1Jacob Gerijtsz luijtspeelder wed
351576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Doezastraat.000.0631/1Catryn Meezen wedue van Jacop Gerytsz luytspeelre
361577-04-02Waarboek-67 F-1576 (verkoper)SintJacobsgracht.000.17211/03Catrina Meesdr weduwe van Jacob Gerritsz luitspeler
361577-04-13Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)SintJacobsgracht.000.17217/03Catharina Meesdr weduwe van Jacob Gerritsz luitspeler
361577-05-09Waarboek-67 F-1576 (belending)Doezastraat.000.08239/10Catryna Meesendr
381579-08-17Waarboek-67 G-1578 (begunstigde)OudeRijn.075-079403/08Katrijn Meessendr Jacob Gerrytsz luytspeelders weduwe
401581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Doezastraat.000.06105/1Cathrijna Meesdr wed v Jacop Gerytsz luytspeler
401581-12Kerven-1581 (bewoner)Doezastraat.000.0646/1Cathryna Meesendr weduwe van Jacop Gerritsz
411582-04-02Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001308/09Catryna Meesdr
411582-04-02Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001309/50Catrijn Meesendochter
421583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Doezastraat.000.0648/1Cattyne Meesendr wedue van Jacop Gerytsz luytspelere
431584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Doezastraat.000.06213/C13Catarina Meessen Jacop Gerytsz luytspeelres wedue
441585Vetus-1585 (eigenaar)Doezastraat.000.061052/1Trijn Meessen Jacop Gerytszsoon luytspeelder
441585Vetus-1585 (eigenaar)Doezastraat.000.081053/1dezelve noch een huys
461587-07-03Grachtenboek-29 (eigenaar)Doezastraat.000.08310/1Catrijn Meesendr