Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=1666. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Annetgen Dircksdr van Heemskerck (Annetgen/Dircksdochter/van/Heemskerck), V, 36, g. 1545 voor (), o. 1581 na (), , kind van Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de oude}/Marytgen Claesdr {Heemskerck}.

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
201565-04-10 voorSymon Jansz van der Mije

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
201565-04-10Waarboek-67 C-1563 (verkoper)NieuweRijn.026-027318/03Annetgen Dircksdr
361581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.0975/2Annatgen oude Dirck Jan Reyerszs dr zijn wijf