Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=1879. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Govert Adriaensz van Brandenburch {zeepzieder} (Govert/Adriaenszoon/van/Brandenburch), M, 55, g. 1551 voor (), o. 1606 na (), zeepzieder (zeepzieder), kind van Adriaen Govertsz {zeepzieder}/Jacoba Jacobsdr {vrouw van Adriaen Govertsz}.

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
231574 voorCatrijn Pietersdr {van Brandenburch}30V1581 voor1581-09 naNeeltgen Govertsdr van Brandenburch
30M1581 voor1581-09 naAdriaen Govertsz van Brandenburch

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden
291580-11-22schuttervendel-1, kwartier-3, rot-4

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
201571-10-03Waarboek-67 D-1567 (koper)Vismarkt.005612/06Geurt Adriaansz zeepzieder
211572-11-20Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)NieuweRijn.070163/04Govert Adriaansz zeepzieder
211572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.070v5/1Govert Adriaenz, zeepsieder
221573-12-19Omslag-1573 (bewoner)NieuweRijn.07016/1Govert Adriaensz, zeepsieder
231574-05-08Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Noordeinde.057343/06Govert Adriaansz zeepzieder
231574-05-08Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Noordeinde.057344/06Govert Adriaansz zeepzieder
231574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)NieuweRijn.0707/1Govert Adriaensz zeepsieder
241575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)NieuweRijn.0707/1Govaert Adriaensz
251576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Vismarkt.00510/1Govert Adriaensz zeepzieder
251576-07-20Waarboek-67 F-1576 (koper)NieuweRijn.06981/07Govert Adriaansz zeepzieder
251576-07-20Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.07081/08Govert Adriaensz
251576-07-20Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Vismarkt.00681/11Govert Adriaensz
251576-11-13Waarboek-67 F-1576 (koper)NieuweRijn.069124/07Govert Adriaensz zeepzieder
251576-11-13Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.070124/08Govert Adriaens
261577-01-11Waarboek-67 F-1576 (belending)Sliksteeg.003145/09de zeepzierie toecomende Govert Adriaenss
271578-07-20Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Vismarkt.00517/03Govert Adriaensz zeepzieder
281579-01-02Grote-Bewijzen-C (begunstigde)Vismarkt.0056/10Govert Adriaenszn van Brandenburg zeepzieder mede-erfgenaam
291580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)NieuweRijn.069107/1.3.4.5Govert Adriaensz van Brandenburch
301581-09Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.0696/1Govert Ariaensz zeepzieder
301581-12Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.0697/1Govert Adriaensz zeepsieder
301581-12-20Waarboek-67 J-1581 (procureur)Sliksteeg.003112/03Govert Adriaensz van Brandenburch zeepzieder
321583-06-11Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Noordeinde.057274/05Govert Adriaensz van Brandenburch
321583-07-14Omslag-1583 (bewoner)NieuweRijn.0697/1Govert Adriaensz zeepzieder
331584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)NieuweRijn.069213/C28Govert Adriaenss van Brandeā€¦
331584-10-26Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)NieuweRijn.020237/03Govert van Brandenburch Adriaensz
341585Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.07072/1Govert Adriaenss van Brandenburch
341585Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.06973/1dezelve Van Brandenburch
351586-03-27Grachtenboek-07 (eigenaar)NieuweRijn.069-07050/1Govert Adriaenszoon seepsieder
501601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.07096/1Govert Adriaensz van Brandenburch
501601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.071-073L1111/1Govert Adriaensz van Brandenburch
501601-03-28Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.0706/1Govert Ariensz Brandenburg
551606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.071-073L1119/2Grovert Zeepsieder