Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=18939. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Gommer Foysz van Brouchoven (Gommer/Foyszoon/van/Brouchoven), M, 0, g. 1581 voor (), o. 1581-09 na (), , kind van Foy Jansz van Brouchoven/Lysbeth Gommersdr van Boschuysen {vrouw van Jacob Jansz, van Brouchoven}.

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
01581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.03138/06Gommer haer beider kinderen