Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=1959. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Lenaert Willemsz {schoenmaker} (Lenaert/Willemszoon//), (herkomst: Leiden), M, 50, g. 1538 voor (Leiden), o. 1588 na (), schoenmaker (schoenmaker).

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
201558-06-08 voorMeesgen Gerritsdr {vrouw van Lenaert Willemsz}17M15551630-05-02Gerrit Lenaertsz van Grootvelt
23V1561-09 voor1581-09 naJannetgen Lenaertsdr {Haarlemmerstraat}

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden
421580-11-22schuttervendel-1, kwartier-3, rot-3
431581bonmeesterOvermare Landzijde

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
201558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.008-014122/1Lenart Willemsz schoemacker
201558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.008-014123/2Lenart voirs
231561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.008-0142782/1Lenaert Willemsz
231561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.008-0142783/2Lenaert Willemsz
241562-05-08Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)Stadsvrijdom.006107/03Lenaart Willemsz
241562-12-18Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)Stadsvrijdom.006229/09Lenaert Willemsz schoemaker
331571~1574Kleine-Bewijzen-A (schuldenaar)Haarlemmerstraat.003-005124/06Lenaert Willemsz schoemaecker
351573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Haarlemmerstraat.008-01421/1Lenaert Willemsz, schoenmaker
361574-06-18Omslag-1574 (bewoner)Haarlemmerstraat.008-01414/1Lenaert Willemsz schoemaecker
361574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Haarlemmerstraat.008-0144/1Lenaert Willemsz schoemaker
371575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Haarlemmerstraat.008-01424/1Lenaerdt Willemsz schoemaecker
381576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Haarlemmerstraat.008-0141/1Lenaert Willemsz schuenmaecker
391577-06-14Huwelijksevw-B2 (getuige)Vismarkt.005205/05Lenerd Willemsz schoemaker
401578-12-03Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.003-005113/10Leenert Willemsz schoenmaker
401578-12-03Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Haarlemmerstraat.003-005114/10Leenert Willemsz schoenmaker
421580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Haarlemmerstraat.008-014107/1.3.3.3Lenaert Willemsz
431581-09Volkstelling-1581 (teller)Haarlemmerstraat.000.20/0eLenaert Willemsz schoemaecker (bonmeesteren)
431581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.008-0144/1Lenaert Willemsz schoemaker bonmr
431581-12Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.008-0143/1Lenaert Willemsz schoemaecker
451583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Haarlemmerstraat.008-0143/1Lenaert Willemsz schoemaecker
461584-01-04Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Paradijssteeg.003470/03Lenaert Willemz schoemaecker ende Jan Dircxz houtcoper t'saemen vervangende Dirck Jaecobsz Rosencrans coopman woonende tot Amstelredamme als voochden van de naergelaeten weeskinderen van Pieter Heynricxz Wassenaer mit naemen Heynrick
461584-04-12Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Raamlanden.00381/05Lenaert Willemsz schoemaecker alle meesters van 't vrouwer Lysbeths gasthuijs binnen deser stede
461584-05-02Waarboek-67 L-1584 (eigenaar)Haarlemmerstraat.008-014121/14Leenaert Willemzoon schoemaecker
461584-06-02Ondertrouw-NH-A (getuige)Haarlemmerstraat.001168/09cLeendert Willemsz vader schoenmaker
461584-12-29Waarboek-67 M-1584 (verkoper)NieuweRijn.050-051100/08Lenaert Willemsz Gasthuysmeester van "t Vrouwe Elysabeths Gasthuys
471585Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.008-0145/1Lenaert Willemss schoemaecker
471585Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.008-0146/1dezelve een erff
481586-06-26Grachtenboek-66 (eigenaar)Haarlemmerstraat.008-01440/1Lenert Willemssoon schoemaker
531591Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.008-014360/1Leendert Willemsz schoemaker