Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=1974. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Reyer Jacobsz van Oyen {drapier} (Reyer/Jacobszoon/van/Oyen), M, 47, g. 1538 voor (), o. 1585 na (), perkamentmaker, witmaker, drapier (drapier), kind van Jacob van Oyen/.

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
241562-09-12 voorCatharina Cornelisdr {van Oyen}4M1542 voor1562-09-12 naCornelis Reyersz van Oyen {de oude}
4V1542 voor1562-09-12 naAnnetgen Reyersdr van Oyen
4V1542 voor1562-09-12 naDiewertgen Reyersdr van Oyen
43M1581 voor1581-09 naJacob Reyersz van Oyen
43V1581 voor1581-09 naMarytgen Reyersdr van Oyen
431581 voorNeeltgen Jansdr {van Oyen}43M1581 voor1581 naCornelis Reyersz van Oyen {de jonge}

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden
431581bonmeesterGansoord

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
201558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.15184/1Reyer Jacopsz witmacker
221560-06-25Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Middelstegracht.1519/03Reyer Jacobsz perkamentmaker
231561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.0351908/1Reyer Jacobsz drapier witmaker
241562-09-12Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hooigracht.035830/06Reyer Jacobsz witmaker
321570-04-20Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.035344/05Reyer Jacobss van Oyen drapier
321570-09-17Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.035415/08Reyer Jacopsz van Oyen
351573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Hooigracht.03513/1Reyer Jacoebs van Oyen
361574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Hooigracht.035127/1Reyer Jacobsz
371575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Hooigracht.03548/1Reijer van Oeijen
381576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooigracht.03534/1Reyer van Oyen
401578-09-23Waarboek-67 G-1578 (belending)Hooigracht.03777/07Reyer van Oyen
431581-06-28Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.035480/07Reyer van Oyen
431581-09Volkstelling-1581 (teller)NieuweRijn.0630/0gReyer Jacopsz (bonmeesters)
431581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.035124/1Reyer Jacobsz van Nooy bonmeester
431581-12Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.03567/1Reyer Jacopsz van Oyen drapier
441582-06-13Waarboek-67 J-1581 (belending)Hooigracht.035348/09Reyer van Oyen
451583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Hooigracht.03578/1Reyer Jacobsz van Oyen
461584-01-01Waarboek-67 L-1584 (belending)Hooigracht.03525/06Reyer van Oyen
461584-09-28Grachtenboek-48 (eigenaar)Hooigracht.035210/1Reyer van Oyen
471585Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.03597/1Reyer van Oeyen