Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=20. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Pieter Adriaensz van der Werff (Pieter/Adriaenszoon/van der/Werff), (herkomst: Leiden), M, 75, g. 1529-06-14 (Leiden), o. 1604-01-04 (Leiden), zeemtouwer (zeemtouwer), kind van Adriaen Lourisz Vermeer/Clara Claesdr {Vermeer}.
Opmerkingen: ketter.
Bronvermeldingen: Lamet-179.
Persoon-20.jpg
PersoonWapen-20.jpgPersoonWapen-20.1.jpg

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
291558 voorYfgen Lourisdr {van der Werff}24M1553 voor1621-01-01Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}
29V1558 voor1581 naLysbeth Pietersdr van der Werff
29V1558 voor1558-03-02 naDirckgen Pietersdr van der Werff
291558~1570Ida van Tol
411570Marytgen Fransdr Duyst {de oude, van der Werff}45M1574-12-261643-02-09Frans Pietersz Duyst van der Werff
47M1576-02-161581 naAdriaen Pietersz van der Werff {de jonge}
48V1577 circa1608 naGeertruid Pietersdr van der Werff {van Assendelft}
52V1581~15991659-03-04Clara Pietersdr van der Werff

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden
321561-081562-08rederijker prinsde Witte Acoleyen
441573-05-011604-01-05veertigLamet: EindDatum 1604-02-24
441573-05-171573-11-10burgemeester
441573-11-101574-10-14burgemeester
471576-11-101577-11-10burgemeester
481577-11-101578-11-10burgemeester
511580-07-251581-07-25schepen
521581-11-101582-11-10burgemeester
531582-11-101583-11-10burgemeester
551584-07-251585-07-25schepen
561585-11-101586-11-10burgemeester
571586-11-101587-11-10burgemeester
591588-07-251589-07-25schepen
601589-07-251590-07-25schepen
611590-11-101591-11-10burgemeester
621591-11-101592-11-10burgemeester
641593-07-251594-07-25schepen
651594-11-101595-11-10burgemeester
661595-11-101596-11-10burgemeester
691598-11-101599-11-10burgemeester

Percelen
LfDatumBron (scan)PerceelVlgnrPersoonNaamInBron
291558-03-02Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)VanDerWerffstraat.092-094797/06Pieter Adriaensz zeemtouwer
291558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)VanDerWerffstraat.098.3184/1Pieter Arentsz
291558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)VanDerWerffstraat.096-098187/2Pieter Arientsz
291558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)VanDerWerffstraat.096-098188/2Pieter voirs
291558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)VanDerWerffstraat.092-094189/1Pieter Arientsz seemtouwer
291558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)VanDerWerffstraat.090189/11Pieter Arientsz seemtouwer
321561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)VanDerWerffstraat.096-0982368/2Pieter Adriaensz
321561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)VanDerWerffstraat.092-0942369/1Pieter Adriaensz zeemtouwer
321561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)VanDerWerffstraat.0902369/11Pieter Adriaensz zeemtouwer
361565-05-08Waarboek-67 C-1563 (koper)Haarlemmerstraat.253336/04Pieter en Adriaan Adriaansz zeemtouwers
361565-05-10Waarboek-67 C-1563 (belending)VanDerWerffstraat.098.3338/06Pieter Adriaensz zeemtouwer
381567-10-29Crim-Vonnisboek-01 (beschuldigde)VanDerWerffstraat.092-094269/03Pieter Adriaensz van der Werff zeemtouwer
411570-06-20Waarboek-67 D-1567 (belending)VanDerWerffstraat.092-094371/10de huysinge eertijdts toebehoordt hebbende Pieter Adriaenszoon, zeemtouwer nu de Co. Ma.t.
431572-05-20Waarboek-67 E-1571 (belending)VanDerWerffstraat.092-094103/07Pieter Adriaenszoon zeemtouwer fugitive
441573-05-01Rijckhuisen (vermelding)VanDerWerffstraat.092-09483/3Pieter Adriaensz van der Werff zeemtouwer
441573-12-19Omslag-1573 (bewoner)VanDerWerffstraat.092-09448/1Pieter Adriaensz zeemtouwer burghemeester
451574-05-17Waarboek-67 E-1571 (belending)OudeVest.183-195359/08de seemtouwerie van Pieter Adriaenss
451574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)VanDerWerffstraat.092-094269/1Pieter Adriaensz burgermeester
461575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)VanDerWerffstraat.092-094v27/2Pieter Adriaensz van der Werff
471576GedwongenLening-1576 (eigenaar)VanDerWerffstraat.092-094217/1Pieter Adriaensz van der Werf
481577-03-22Waarboek-67 F-1576 (koper)VanDerWerffstraat.098.3204/05Pieter Adriaensz van der Werf burgmeester
481577-05-07Waarboek-67 F-1576 (koper)VanDerWerffstraat.098.3235/07Pieter Adriaensz van der Werf burgemeester
481577-05-14Waarboek-67 F-1576 (koper)OudeVest.183-195246/04Pieter Adriaensz van der Werf burgemeester
481577-07-09Waarboek-67 F-1576 (koper)VanDerWerffstraat.098.3280/05Pieter Adriaensz van der Werf
481577-07-09Waarboek-67 F-1576 (belending)OudeVest.183-195280/06genoemde Van Werve, jegenwoordige burgermeester
491578-01-29Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Hogewoerd.111429/04Pieter Adriaensz van der Werff burgemeester
491578-05-15Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Doelengracht.000.25/03Pieter Adriaensz van der Werf
521581-04-28Waarboek-67 H-1580 (koper)Haarlemmerstraat.238A412/08Pieter Adriaensz van der Werff onsen medebroeder in schependomme
521581-04-28Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.238A428/05Pieter Adriaensz van der Werff ons mede broeder in schependomme
521581-06-14Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Breestraat.023-025474/03Pieter Adriaensz van der Werff
521581-06-15Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Haarlemmerstraat.052471/03Pieter Adriaensz van der Werf (huiszittenmeester)
521581-07-30Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Duizenddraadsteeg.00329/03Pieter Adriaensz van der Werff
521581-07-30Waarboek-67 J-1581 (verkoper)VanDerWerffstraat.009-01730/03Pieter Adriaensz van der Werff
521581-09Volkstelling-1581 (teller)Haarlemmerstraat.309R0/0cPieter Adriaensz van der Werf vroetschap
521581-09Volkstelling-1581 (bewoner)VanDerWerffstraat.092-094209/1Pieter Adriaens van der Werff zeemtouwer vroetschap
521581-10-08Waarboek-67 J-1581 (curator)Paradijssteeg.03982/03Pieter Adriaensz van der Werff
521581-12Kerven-1581 (bewoner)VanDerWerffstraat.092-09467/1Pieter Adriaensz van der Werff
531582-04-02Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.000300/21Pieter Adriaensz van der Werf burgermeester
531582-07-25Waarboek-67 K-1582 (belending)VanDerWerffstraat.092-09411/23Pieter Adriaensz van der Werff
531582-12-08Waarboek-67 K-1582 (eigenaar)VanDerWerffstraat.098.368/06Adriaensz van der Werf
541583-05-04Waarboek-67 K-1582 (burgemeester)KortRapenburg.005-009.1203/05Pieter Adriaensz van der Werf
541583-07-14Omslag-1583 (bewoner)VanDerWerffstraat.092-09474/1Pieter Adriaensz van der Werf
551584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)VanDerWerffstraat.092-094213/B37Pieter Adriaens van der Werf
561585Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.238326/1Pieter Adriaenss van der Werffs
561585Vetus-1585 (eigenaar)VanDerWerffstraat.098.3342/1Pieter Adriaenss van der Werffs thuyn genaempt 't Padtmos
561585Vetus-1585 (eigenaar)VanDerWerffstraat.098.3343/1dezelve een camer die hij
561585Vetus-1585 (eigenaar)VanDerWerffstraat.098.3344/1dezelve Pieter Adriaenss van der Werffs camer die hij
561585Vetus-1585 (eigenaar)OudeVest.183-195345/1dezelve noch een camer
561585Vetus-1585 (eigenaar)OudeVest.183-195346/1dezelve noch een camer
561585Vetus-1585 (eigenaar)OudeVest.183-195347/2dezelve noch een huysken dat Jan Dircxss Modderman tot zijn leven bewoont
561585Vetus-1585 (eigenaar)OudeVest.183-195348/1dezelve noch een huysken
561585Vetus-1585 (eigenaar)OudeVest.183-195349/1dezelve noch een huysken verhuyrt
561585Vetus-1585 (eigenaar)VanDerWerffstraat.092-094350/1Pieter Adriaenss van der Werffs met de zeemtouwerije2
561585Vetus-1585 (eigenaar)VanDerWerffstraat.090352/1Pieter Adriaenss van der Werffs
561585-05-04Grachtenboek-56 (eigenaar)VanDerWerffstraat.098.210/1Pieter Adriaensz
561585-05-04Grachtenboek-56 (eigenaar)VanDerWerffstraat.092-09430/1Pieter Adriaensz
561585-05-04Grachtenboek-56 (eigenaar)Haarlemmerstraat.238A210/1Pieter Adriaensz
591588-01-20 naGrachtenboek-85 (eigenaar)OudeVest.183-195130/1Pieter Adriaenssoon van der Werf
591588-01-20 naGrachtenboek-85 (eigenaar)Haarlemmerstraat.238A160/1Pieter Adriaenssoon van der Werf
591588~1597Stratenboek-30 (eigenaar)VanDerWerffstraat.092-09410/1Pieter Adriaensz van der Werf
621591Stratenboek-26 (eigenaar)Haarlemmerstraat.23810/1Pieter Adriaensz [van der Werff]
621591-11-11Stratenboek-25 (eigenaar)Haarlemmerstraat.238130/1Pieter Adriaensz
701599GedwongenLening-1599 (bewoner)Haarlemmerstraat.23854/1Pieter Adriaensz van der Werff, burgermeester
721601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.238R148/1Pieter Adriaensz van der Werff
721601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.238R149/1Pieter Adriaensz van der Werff
721601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.238R150/1deselve Van der Werff
721601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.238R151/1deselve Van der Werff
721601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.238R152/1deselve Van der Werff
721601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.238R153/1deselve Van der Werff
721601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.238156/1Pieter Adriaensz van der Werff
721601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)VanDerWerffstraat.098.3173/1Pieter Adriaensz van der Werff
721601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)VanDerWerffstraat.098.3174/1deselve Van der Werffs camer
721601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeVest.183-195A175/1deselve Van der Werff
721601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)VanDerWerffstraat.092-094176/1deselve Van der Werffs brouwerije
721601-03-22Grachtenboek-84 (eigenaar)OudeVest.183-19510/1Pieter Adriaenssoon van der Werf
--1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Haarlemmerstraat.238150/2aPieter Adriaensz van der Werff weduwe
--1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Haarlemmerstraat.238R151/2aPieter Adriaensz van der Werff weduwe
--1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Haarlemmerstraat.238R152/2aPieter Adriaensz van der Werff weduwe
--1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Haarlemmerstraat.238R153/2aPieter Adriaensz van der Werff weduwe
--1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Haarlemmerstraat.238R154/2aPieter Adriaensz van der Werff weduwe
--1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Haarlemmerstraat.238R155/2aPieter Adriaensz van der Werff weduwe
--1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Haarlemmerstraat.234156/2aPieter Adriaensz van der Werff weduwe
--1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Haarlemmerstraat.238160/1aPieter Adriaensz van der Werff weduwe
--1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)VanDerWerffstraat.098.3178/2aPieter Adriaensz van der Werff weduwe
--1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)VanDerWerffstraat.098.3179/2aPieter Adriaensz van der Werff weduwe
--1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)VanDerWerffstraat.098.3180/2aPieter Adriaensz van der Werff weduwe
--1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)VanDerWerffstraat.098.3181/2aPieter Adriaensz van der Werff weduwe
--1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)VanDerWerffstraat.098.2182/2aPieter Adriaensz van der Werff weduwe
--1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)VanDerWerffstraat.096-098183/2aPieter Adriaensz van der Werff weduwe
--1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)VanDerWerffstraat.092-094184/1aPieter Adriaensz van der Werff weduwe
--1607 naBonboek-07A (overledene)VanDerWerffstraat.092-094517/001aDe wedue van Pieter Adriaensz van der Werff
--1607-05Bierfraude-1607 (overledene)VanDerWerffstraat.092-094112/02wedue van Pieter Adriaensz van der Werff
--1657-06-10Bonboek-07A (overledene)VanDerWerffstraat.092-094517/012aPieter Adriaensz van der Werff