Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=202. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Jacob Allertsz de Haes (Jacob/Allertszoon/de/Haes), (herkomst: Leiden), M, 51, g. 1537 (Leiden), o. 1588 (Leiden), schrijnwerker (schrijnwerker), kind van Allert Jacobsz de Haes/Cornelia Clementsdr {de Haes}.
Bronvermeldingen: Lamet-072.
PersoonWapen-202.jpg
PersoonWapen-202.1.jpg

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
261563 voorMarytgen Jacobsdr {de Haes}26M1563 circa1575-06-23 naJacob Jacobsz de Haes
391576-08-11Aechte Pouwelsdr {de Haes}

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden
371574-11-241588-03-29veertigLamet: StartDatum 1574-12-24
391576-07-251577-07-25schepen
401577-07-251578-07-25schepen
411578-07-251579-07-25schepen
421579-07-251580-07-25schepen
431580-11-101581-11-10burgemeester
451582-07-251583-07-25schepen
461583-11-101584-11-10burgemeester
481585-07-251586-07-25schepen
491586-11-101587-11-10burgemeester

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
41541-09-10Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.036562/03Jacop
271564-11-03Waarboek-67 C-1563 (koper)Botermarkt.014240/04Jacob Allertsz de Haes schrijnwerker
361573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Botermarkt.01445/1Jacoeb Allertsz de Haes
371574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Botermarkt.01442/1Jacop Allertsz
371574-11-06Waarboek-67 E-1571 (belending)Hooigracht.025.1414/08Jacob Allertsz erve
371574-11-24Rijckhuisen (vermelding)Botermarkt.01489/2Jacob Allertsz de Haes
371574-11-24Waarboek-67 E-1571 (belending)Botermarkt.014420/12Jacob Allertsz de Haes
381575-05-04Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Breestraat.084314/03Jacob Allertsz de Haze
381575-06-23Voogdenboek-A (ouder)Botermarkt.01415/03Jacob de Haze All(ert)sz
381575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Botermarkt.01449/1Jacob Allertsz de Haes
391576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Botermarkt.014213/1Jacob Allertsz de Haze
391576-08-11Ondertrouw-NH-A (bruidegom)NieuweRijn.013-01539/05aJacob Allartsz de Haeze
391576-10-11Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.025201/06Jacob Allertsz de Haze
391576-10-11Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.025201/11Jacob Allertsz de Haes haer brueder
391576-12-21Voogdenboek-A (vermelding)Vismarkt.00993/06Jacob Alartsz de Haz
401577-01-25Huwelijksevw-B2 (getuige)Vismarkt.009203/09Jacob Allertsz de Haeze onze medebroeder in schependomme
421579-07-03Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Botermarkt.014311/03Jacob Allertsz de Haes
421579-07-08Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Botermarkt.014314/03Jacob Allertsz de Haes
421579-07-08Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Botermarkt.014315/03Jacob Allertsz de Haes
421579-08-07Waarboek-67 G-1578 (koper)NieuweRijn.013-015342/06Jacob Allertsz de Haes
431580-08-01Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.013-015162/09Jacob de Haes Allertsz
441581-02-22Waarboek-67 H-1580 (vermelding)Rapenburg.109308/10burgemeesteren
441581-09Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.013-01539/1Jacob Allertsz burgermr
441581-12Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.013-01548/1Jacop Allertsz de Haes
461583-07-14Omslag-1583 (bewoner)NieuweRijn.013-01553/1Jacop Allertsz de Haes
461583-08-30Grachtenboek-03 (eigenaar)NieuweRijn.013-015620/1Jacop Allertsz de Haes
461583-10-13Waarboek-67 L-1584 (belending)NieuweRijn.013-015243/07Jacob Allertsz de Haes
471584-01-02Waarboek-67 L-1584 (belending)NieuweRijn.013-01512/07Jacob Allertsz de Haes
471584-03-28Voogdenboek-A (vermelding)NieuweRijn.035323/13Jacob Allartsz voogd is en zulks voor de uitlandige zal bijstaan als van deze voogdijschap ontslagen
471584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)NieuweRijn.013-015213/B25Jacop Allertsz de Haes
471584-12-29Waarboek-67 M-1584 (meester)NieuweRijn.050-051101/06Jacob Allertsz de Haes Gasthuys meester van Ste Catrhijnen Gasthuys
481585Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.013-01548/1Jacob Allertsz de Haes
481585Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.013-01549/1deszelvens huys
481585Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.013-01550/1dezelve Jacob Allertsz de Haes huysinge
481585Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.050181/1Jacob Allertsz de Haes
481585Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.050A196/1Jacob Allertsz de Haes achterhuys