Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=2392. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Willem Dircksz van Heemskerck (Willem/Dirckszoon/van/Heemskerck), M, 29, g. 1552 voor (), o. 1581 na (), , kind van Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de oude}/Marytgen Claesdr {Heemskerck}.

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
291581-09Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.026-02729/08Willem Dircxz haer broeder ouer dan 18 jaeren