Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=2526. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Neeltgen Claesdr van Medemblik (Neeltgen/Claesdochter/van/Medemblik), V, 0, g. 1581 voor (), o. 1581 na (), , kind van Claes Pietersz van Medemblik/Marytgen Pietersdr {van Medemblik}.

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
01581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.069-07153/5Neeltgen haer beyder kindt