Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=2529. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Frans Dirck Govertsz van Delft (Frans/Dirck Govertszoon/van/Delft), (herkomst: Delft), M, 20, g. 1561 voor (Delft), o. 1581 voor (), .

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
201581 voorMarie Dircksdr {van Delft}

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
--1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Hooigracht.036-038128/1awed v Frans Dirck Govertsz van Delft
--1581-12Kerven-1581 (overledene)Hooigracht.036-03890/1aweduwe van Frans Dirck Govertszz van Delff
--1583-07-14Omslag-1583 (overledene)Hooigracht.036-038v81/1awedue van Frans Dirc Govertsz
--1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (overledene)Hooigracht.036-038213/B31awedue van Frans Dirxz opten Hoygraft