Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=2530. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Marie Dircksdr {van Delft} (Marie/Dircksdochter//), (herkomst: Delft), V, 23, g. 1561 voor (Delft), o. 1584 na (), .

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
201581 voorFrans Dirck Govertsz van Delft

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
201581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.036-038128/1Marie Dircksdr wed v Frans Dirck Goverts van Delft
201581-12Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.036-03890/1Mary Dircxdr weduwe van Frans Dirck Govertszz van Delff
221583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Hooigracht.036-03881/1Marie Dirx wedue van Frans Dirc Govertsz
231584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Hooigracht.036-038213/B31Marie Dirx wedue van Frans Dirxz opten Hoygraft