Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=2534. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Sybrant Joostenz Buyck (Sybrant/Joostenzoon//Buyck), (herkomst: Amsterdam), M, 80, g. 1532 (Amsterdam), o. 1612-08 (Leiden), rentenier (rentenier), kind van Joost Sybrantsz Buyck/Balich Occo.
Bronvermeldingen: Ekkart-1998.159.
Persoon-2534.jpg

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
491581-09 voorMargriete Garbrantsdr {Buyck}49M1581 voor1581-09 naClaes Sybrantsz Buyck
49M1581 voor1581-09 naGarbrant Sybrantsz Buyck

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden
481580-04-24studentletteren

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
481580-04-24Album-Studiosorum (vermelding)Steenschuur.022.036/43Ziebrandus Buck Amsterodamensis L
491581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.022.03115/1Sybrant Buyck v Amsterdam rentier
491581-12Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.022.0358/1Sybrant Buyck van Amsterdam
511583-06-25Waarboek-67 K-1582 (koper)Garenmarkt.000.09293/05Zijbrant Joostensz Buyck van Amsterdam
511583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Garenmarkt.000.0990/1Zybrant Buyc
521584-06-16Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Garenmarkt.000.09165/04Sijbrant Buyck innewoonder deser stede
521584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Steenschuur.022.03213/B43Zybrant Buyc
531585Vetus-1585 (eigenaar)Garenmarkt.000.09195/1Zybrant Buyck
531585-04-16Waarboek-67 M-1584 (belending)Garenmarkt.000.09141/09Sybrant Buyck
651597-07-25Stratenboek-17 (eigenaar)Garenmarkt.000.091980/1Sibrant Buyck
671599GedwongenLening-1599 (bewoner)Garenmarkt.000.0933/1Sijbrant Buijck, mit Claes ende Garbrant Buijck, sijn soonen
691601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Garenmarkt.000.09202/1Sybrant Buyck
741606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Garenmarkt.000.09208/1Sybrant Buyck