Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=2562. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Jan Cornelisz Cock {brouwer} (Jan/Corneliszoon//Cock), M, 34, g. 1510 voor (), o. 1544-11 (), brouwer (brouwer).
PersoonWapen-2562.jpg
PersoonWapen-2562.1.jpg

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
281538 voorAlijd Dircksdr Hoens {Cock}15M1525 voor1545-04-01 naCornelis Jansz Cock
15V1525 voor1545-04-01 naCatrijn Jansdr Cock
15M1525 voor1560 naJan Jansz Cock
15V1525 voor1545-04-01 naMarytgen Jansdr Cock {de jonge}
15M1525 voor1545-04-01 naGijsbrecht Jansz Cock
15M1525 voor1545-04-01 naClaes Jansz Cock
15V1525 voor1545-04-01 naMarytgen Jansdr Cock {de oude}

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden
281538-03-21?1538-03-21?veertig

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
281538-03-21?Rijckhuisen (vermelding)Hooigracht.08760/4Jan Cornelisz Cock
--1545-04-01Grote-Bewijzen-B (overledene)Hooigracht.087632/10wijlen Jan Cornelis Cock de brouwer
--1553-11-27Inbrengboek-1540-1559 (overledene)NieuweRijn.055-056300/06Jan Cornelisz Kocken weduwe
--1556-08-12Inbrengboek-1540-1559 (overledene)NieuweRijn.055-056346/15Jan Cornelisz Cocken weduwe
--1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)NieuweRijn.055-0565/1aJan Corneliesz Cocx wedewy
--1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)Nieuwstraat.040-04479/1adie wedewy van Jan Cock
--1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)Hooigracht.087103/1aJan Corneliesz wedewy
--1560-08-09Waarboek-67 A-1560 (overledene)Hooigracht.08750/11erffgenamen van Jan Cornelisz Cock brouwer
--1561-01-31Waarboek-67 A-1560 (overledene)Hooigracht.087151/07Jan Cornelisz Cocken wedue
--1561-03-24Waarboek-67 A-1560 (overledene)Hooigracht.087203/04weduwe van Jan Cornelisz Cock
--1561-12TiendePenning-1561 (overledene)NieuweRijn.055-0561513/1aweduwe van Jan Kocken
--1566-10-07Waarboek-67 C-1563 (overledene)Nieuwstraat.040-044573/04weduwe van Jan Cornelisz Cock
--1572-11-28GedwongenLening-1572 (overledene)NieuweRijn.055-0564/1aJan Cornelisz Cock
--1576-09-22Waarboek-67 F-1576 (overledene)NieuweRijn.055-056112/15d'erffgenamen van Jan Cornelisz Cock
--1577-08-02Waarboek-67 F-1576 (overledene)NieuweRijn.055-056299/07wedue van wijlen Jan Cornelisz Cock
--1578-08-11Waarboek-67 G-1578 (overledene)NieuweRijn.055-05639/14wedue Johans Cornelisz Kock brouwer
--1579-08-03Waarboek-67 G-1578 (overledene)NieuweRijn.055-056337/09weduwe Johans Cornelisz cock ende brouwer
--1579-10-02Waarboek-67 G-1578 (overledene)NieuweRijn.055-056389/14de kinderen ende erffgenamen van Jan Cornelisz Kock brouwer