Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=257. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Willem Quirijnsz {goudsmit} (Willem/Quirijnszoon//), M, 57, g. 1544 voor (), o. 1601 na (), goudsmid (goudsmid), kind van Quirijn Jansz {goudsmid}/Anna Jansdr {vrouw van Quirijn Jansz}.

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
201564-10-25Marytgen Jacobsdr {vrouw van Willem Quirijnsz}
Pieter Adriaensz Storm no. 2
17V1561 voor1581-09 naCeeltgen Willemsdr {Ketelboetersteeg}

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden
341578-04-251579-05-25schuttervendel-1, kwartier-1, rot-3
341578-10-251578-10-25schutter rotmeesternachtwacht-04, meester-1, rot-1
351579-05-251580-11-22schuttervendel-4, kwartier-1, rot-3
361580-11-22schutter rotmeestervendel-4, kwartier-2, rot-5

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
231567-02Waarboek-67 C-1563 (koper)Ketelboetersteeg.017.5629/04Willem Quyrijnsz goudsmid
291573-12-19Omslag-1573 (eigenaar)Ketelboetersteeg.017.516/1aWillem Quyrynsz goudtsmit
301574Glippers-1574 (huurder)Haarlemmerstraat.05325/1Willem Quyerincxz goudsmidt
301574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Ketelboetersteeg.017.523/1Willem Crijnnesz
311575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Ketelboetersteeg.017.568/1Willem Quirijnsz
341578-04-25Aflezingsboek-D (vermelding)Ketelboetersteeg.017.5193/1.1.3.1Willem Quyrynsz goutsmit
341578-09-29Aflezingsboek-E (vermelding)Ketelboetersteeg.017.53/1.1.3.1Willem Quyrynsz goutsmit
341578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Ketelboetersteeg.017.513/04.1.1.0Willem Quyrinsz goutsmit
351579-05-25Aflezingsboek-E (vermelding)Ketelboetersteeg.017.544/4.1.3.1Willem Quyrynsz goutsmit
361580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Ketelboetersteeg.017.5111/4.2.5.0Willem Quierynsz goutsmit
371581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Ketelboetersteeg.017.523/1Willem Quirincxz goutsmit schutter
371581-10-19Waarboek-67 J-1581 (belending)Ketelboetersteeg.017.576/08Willem Quierinsz goutsmit
371581-12Kerven-1581 (bewoner)Ketelboetersteeg.017.524/1Willem Quyrynsz goutsmith
381582-04Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Ketelboetersteeg.017.5257/03Willem Quierynsz goudsmit
381582-05-10Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Ketelboetersteeg.017.5312/03Willem Quyrijnsz goutsmit
381582-07-28Waarboek-67 J-1581 (koper)Ketelboetersteeg.027-029399/04Willem Quirijnsz goutsmith
391583-02-21Waarboek-67 K-1582 (belending)Ketelboetersteeg.027-029132/07Willem Quierijnsz goudtsmith
391583-02-21Waarboek-67 K-1582 (belending)Ketelboetersteeg.027-029133/07Willem Quirijnsz goudtsmith
391583-04-16Waarboek-67 K-1582 (begunstigde)Ketelboetersteeg.027-029160/06Willem Quirynsz
391583-04-16Waarboek-67 K-1582 (vorig-eigenaar)Ketelboetersteeg.017.5161/05Willem Quyrynsz goutsmith
391583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Ketelboetersteeg.027-02928/1Willem Quyrynsz goutsmit
391583~1588Grachtenboek-37 (eigenaar)Ketelboetersteeg.027-029150/1Willem Quirensz goutsmit
411585Vetus-1585 (eigenaar)Ketelboetersteeg.027-029134/1Willem Quyrijnsz goudtsmits huys dat hij zelfer bewoont
441588-07-02Stratenboek-06 (eigenaar)Ketelboetersteeg.027-029230/1Willem Quierinsz
551599GedwongenLening-1599 (bewoner)Ketelboetersteeg.027-02965/1Willem Quirijnsz goutsmith in De Vergulde Keten
571601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Ketelboetersteeg.027-029163/1Willem Quyrynsz goutsmit