Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=299. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Claes Dircksz van Montfoort {de jonge} (Claes/Dirckszoon/van/Montfoort), M, 63, g. 1534 (), o. 1597~1601 (), rentmeester (rentmeester), kind van Dirck Jacobsz van Montfoort/Duifgen van der Graft.
Bronvermeldingen: LJ-1978.72.

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
241558-04-28Marytgen Jansdr van Dusseldorp27M1561-09 voor1581-09 naVincent Claesz van Montfoort
27V1561-09 voor1581-09 naSijtgen Claesdr van Montfoort
29M1563 circa1581 naJan Claesz van Montfoort

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden
4115751599rentmeester universiteit

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
241558-04-25Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Hooigracht.036-03848/03Claes Dirckxz van Mondtfoirt
271561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.036-0381719/1Claes Dircxz van Montfort
371571-09-25Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.034607/06Claes Dircxz van Montfoort
381572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Hooigracht.036-0382/1Claes Dircxz van Montfoort
381572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Hooigracht.036-0382/1Claes Dircxz van Montfoort
401574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Hooigracht.036-038143/1Claes Dircksz
411575-06-20Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)GeenPerceel.000555/06Claas Dircksz van Montfoort hun zoon en schoonbroer
411575-08-27Waarboek-67 E-1571 (vermelding)Rapenburg.035-057592/04Claas Dircksz van Montfoort rentmeester van de universiteit
421576GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.050-05127/1Claes Dircxz van Montfoort
421576Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.050-051110/15Claes Dircxss van Montfoort
441578-05-16Grote-Bewijzen-C (begunstigde)Steenschuur.023.021/22Claes Dirckszn van Montfoort
451579-08-31Waarboek-67 G-1578 (koper)VanDerWerffstraat.002-004359/09Claes van Montfoort Dircxsz
451579-12-21Waarboek-67 G-1578 (belending)Paradijssteeg.046-50443/05Claes Dircksz van Montfoort
461580-01-01Waarboek-67 G-1578 (belending)VanDerWerffstraat.002-004467/15Claes Dircxsz van Montfoort
461580-01-01Waarboek-67 G-1578 (belending)VanDerWerffstraat.002-004468/15Claes Dircxsz van Montfoort
461580-05-11Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.050-05163/17Claes van Montfoort Dircxsz
461580-05-25Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.050-05157/17Claes van Montfoort Dircxsz
461580-09-15Waarboek-67 H-1580 (vermelding)StilleRijn.008-011221/13Claes Dircxz van Montfoort
461580-11-14Waarboek-67 H-1580 (belending)VanDerWerffstraat.002-004230/09Claes Dircxsz van Montfoorts
471581-09Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.050-05110/1Claes Dircxz van Montfoort rentmr
471581-12Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.050-05112/12Claes Dircxz van Montfoort
481582-04-02Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001309/39Claes Dircxz Steen van Montfoort rentenier
491583-06-13Waarboek-67 K-1582 (belending)Paradijssteeg.046-50318/08Claes Dircxz van Montfoort
491583-07-14Omslag-1583 (bewoner)NieuweRijn.050-05113/1Claes Dirxz van Montfoort
501584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)NieuweRijn.050-051213/B08Claes Dircxz van Montfoort
501584-08-16Grachtenboek-58 (eigenaar)VanDerWerffstraat.002-00450/1Claes Dircxz van Montfoort
501584-09-28Grachtenboek-48 (eigenaar)Hooigracht.036-03860/1Claes Dircxzoon van Montfoort
501584-09-28Grachtenboek-48 (eigenaar)Hooigracht.03470/1idem [Claes Dircxzoon van Montfoort of Jacob Willemsz]
511585Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.050-05112/1Claes Dircxz van Montfoort plaets
511585Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.050-05113/1Claes Dircxz van Montfoorts huys met de voors plaets
511585Vetus-1585 (eigenaar)Clarensteeg.01598/1Claes Dircx van Montfoort
511585Vetus-1585 (eigenaar)Clarensteeg.01599/1dezelve Claes Dircxss van Montfoort
511585Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.050-051166/1Claes Dircxz van Montfoort s achterhuys
511585Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.050-051169/1Claes Dirxss van Montfoorts achterhuys
521586-03-27Grachtenboek-06 (eigenaar)NieuweRijn.050-05120/1Claes Dircxz van Montfoort
541588~1597Stratenboek-22 (eigenaar)NieuweRijn.050-05190/1Claes Dircxsoon van Montfoort
561590-06-04Grafboek-PAN (zaakkoper)NieuweRijn.050-05110101/1Claes Dircxz van Montfoort
561590~1597Stratenboek-31 (eigenaar)Paradijssteeg.046-5030/1Claes Dircxz vant Montfoort
--1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Paradijssteeg.046-5070/1ad'erfgenamen van Claes van Montfoort Dircxz