Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=3035. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Alexander van Raflo (Alexander//van/Raflo), (herkomst: Limburg), M, 20, g. 1561 voor (Limburg), o. 1581 na (), student.

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden
161577-07-06studenttheologie

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
161577-07-06Album-Studiosorum (vermelding)Lokhorststraat.015-0291/27Alexander van Raflo Limburgensis T
201581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lokhorststraat.015-0291/04Alexander Ratelor uyt t lant te Limburgh (student)