Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=352. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Huibrecht Jacobsz {tinnegieter} (Huibrecht/Jacobszoon//), (herkomst: Leiden), M, 48, g. 1534 voor (Leiden), o. 1582~1583 (), tinnegieter (tinnegieter), kind van Jacob Huibrechtsz {tinnegieter}/Lysbeth Jacobsdr {vrouw van Jacob Huibrechtsz}.

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
271561 voorMargriete Jansdr Heye {vrouw van Huibrecht Jacobsz}25M1559 circa1606 naJan Hey Huibrechtsz {tinnegieter}
36V1570 voor1607 naAechgen Huibrechtsdr {vrouw van Jacob Pouwelsz}
47V1581 voor1581-09 naGeertruid Huibrechtsdr {Warmoesmarkt}
47V1581 voor1581-09 naCunera Huibrechtsdr {Warmoesmarkt}
47V1581 voor1581-09 naMarytgen Huibrechtsdr {Warmoesmarkt}
47M1581 voor1581-09 naJacob Huibrechtsz {Warmoesmarkt}
47V1581 voor1590 naStijntgen Huibrechtsdr {Warmoesmarkt}
47V1581 voor1581-09 naTrijntgen Huibrechtsdr {Warmoesmarkt}
47M1581 voor1581-09 naAelwijn Huibrechtsz {Warmoesmarkt}
47V1581 voor1581-09 naClaertgen Huibrechtsdr {Warmoesmarkt}
47V1581 voor1581-09 naNeeltgen Huibrechtsdr {Warmoesmarkt}
47V1581 voor1581-09 naWillemtgen Huibrechtsdr {Warmoesmarkt}
47V1581 voor1581-09 naGrietgen Huibrechtsdr {Warmoesmarkt}

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden
471581bonmeesterWanthuis

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
201554-03-31Huwelijksevw-B2 (echtgenoot)20/09Hubrecht Jacopsz
221556-05-06Inbrengboek-1540-1559 (belending)NieuweRijn.017345/09Huybrecht Jacopsz tynneghieter
241558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.01734/1Hubrecht Jacopsz tynnegieter
271561-07-21Waarboek-67 A-1560 (koper)Warmoesmarkt.014-015273/06Huybrecht Jacobsz tingieter
271561-07-30Waarboek-67 A-1560 (verkoper)NieuweRijn.017290/03Huybrecht Jacobsz tingieter
271561-12TiendePenning-1561 (mede-eigenaar)Warmoesmarkt.014-015149/1bmet Hubert Jacobsz
271561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)NieuweRijn.0171541/1Hubrecht Jacobsz
301564TiendePenning-1564 (eigenaar)Warmoesmarkt.014-01526/1Huybrecht Jacobsz
381572-02-28Waarboek-67 E-1571 (belending)Warmoesmarkt.014-01550/06Huybrecht Jacobss thinnegieter
381572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Warmoesmarkt.014-015v15/1Hubrecht Jacobsz thinnegieter
391573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Warmoesmarkt.014-01519/1Huybrecht Jacoebsz tinneghyeter
401574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Warmoesmarkt.014-01521/1Huybert Jacopsz
411575-05-20Waarboek-67 E-1571 (belending)Warmoesmarkt.014-015515/06Huybrecht Jacobsz tinnegieter
411575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Warmoesmarkt.014-01526/1Huijbert Jacobsz, tinnegieter
421576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Warmoesmarkt.014-01517/1Hubrecht Jacobsz tinnegieter
421576-01-27Waarboek-67 E-1571 (belending)Warmoesmarkt.014-015638/06Huybrecht Jaecobss tinnegieter
421576-06-00Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Warmoesmarkt.014-01542/07Huybrecht Jacobsz tingieter
451579-05-09Waarboek-67 G-1578 (belending)Warmoesmarkt.014-015244/07Hubrecht Jacobsz tinnegieter
461580-05-02Waarboek-67 H-1580 (belending)Warmoesmarkt.014-01553/07Hubrecht Jacobsz tinnegieter
461580-11-14Waarboek-67 H-1580 (belending)Warmoesmarkt.014-015229/10Hubrecht Jacobsz tinnegieter
471581-09Volkstelling-1581 (teller)Breestraat.098.10/0gHubrecht Jacobsz thinnegieter (bonmeesteren)
471581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.014-01526/01Hubrecht Jacobsz thinnegieter bonmr
471581-12Kerven-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.014-01534/1Huybrecht Jacobsz tinnegieter
481582-03-28Waarboek-67 J-1581 (belending)Warmoesmarkt.014-015207/15Hubert Jacobsz tinnegieter
481582-11-01Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Warmoesmarkt.014-01538/11Hubert Jacobszoon tinnegieter onse mede inwonende poorter ende voor hem sine erven ende naecomelingen
--1583-07-14Omslag-1583 (overledene)Warmoesmarkt.014-01535/1aHuybert Jacobsz tinnegieters wedue
--1583-08-30Grachtenboek-03 (overledene)Warmoesmarkt.014-015110/1aDe weduwe van Huibrecht Jacopsz tinnegieter
--1585Vetus-1585 (overledene)Warmoesmarkt.014-01532/1aHuybrecht Jacobsz tinnengieters weduen
--1585Vetus-1585 (overledene)Salomonsteeg.001L82/1aHuybrecht Jacobsz thinnegieters wedue
--1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Warmoesmarkt.01532/1aHubrecht Jacobsz tinnegieters wed
--1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Warmoesmarkt.015A54/1aMargriete Jan Heyendochter Huybrecht Jacobszoons wedue