Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=3778. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Pieter van Eysinga (Pieter//van/Eysinga), (herkomst: Friesland), M, 81, g. 1564 (Friesland), o. 1645-01-16 (Rauwerd), student, Grietman van Rauwerderhem, lid der Admiraliteit van Holland, bestuurder, kind van Tjalling van Eysinga {de oude}/Hylck van Harinxma {van Eysinga}.
Bronvermeldingen: NNBW 4 (1918), http://www.simonwierstra.nl/EYSINGA.htm.

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden
141578-11-03studentletteren

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
141578-11-03Album-Studiosorum (vermelding)Rapenburg.030-0323/45Petrus ab Eysinga Frisius L
171581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.030-03228/3Pieter Heysschen heur zoon (student)