Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=3779. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Tjalling van Eysinga {de jonge} (Tjalling//van/Eysinga), (herkomst: Friesland), M, 41, g. 1562 circa (Friesland), o. 1603-08-31 (Marssum), student, rechtsgeleerde, Grietman van Menaldumadeel, kind van Tjalling van Eysinga {de oude}/Hylck van Harinxma {van Eysinga}.
Synoniemen: Solinus.
Bronvermeldingen: NNBW 4 (1918), http://www.simonwierstra.nl/EYSINGA.htm.

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden
161578-11-03studentletteren

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
161578-11-03Album-Studiosorum (vermelding)Rapenburg.030-0323/44Solinus ab Eysinga Frisius L
191581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.030-03228/2Salinius Heysschen heur zoon (student)