Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=411. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Gijsbrecht Dircksz {kruidenier} (Gijsbrecht/Dirckszoon//), M, 59, g. 1524 voor (), o. 1583 na (), kruidenier (kruidenier), kind van Dirck Gijsbrechtsz {Maarsmansteeg}/.
Opmerkingen: glipper.

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
161540 voorMarytgen Jansdr {vrouw van Gijsbrecht Dircksz}16V1540 voor1560-02-06 naElisabeth Gijsbrechtsdr {vrouw van Claes Quirijnsz}
33M1557 voor1580-05-28 naAnthonis Gijsbrechtsz {Pieterskerkgracht}
34M1558 voor1580-05-28 naJan Gijsbrechtsz {Pieterskerkgracht}

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden

Percelen
LfDatumBron (scan)PerceelVlgnrPersoonNaamInBron
201544TiendePenning-1543 (mede-eigenaar)Maarsmansteeg.0199/2mit zijn zoon
281552-04-27Inbrengboek-1540-1559 (koper)Maarsmansteeg.008.1268/04Ghijsbrecht Dircxz cruyenierder
291553-10-10Inbrengboek-1540-1559 (koper)Maarsmansteeg.007299/04Ghijsbrecht Dircxz cruyenierder
341558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Maarsmansteeg.008.111/1Ghijsbrech Dircksz
341558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.108107/2Ghysbrecht Dircxsz cruyenierder
341558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Maarsmansteeg.007109/1Ghijsbrecht Dircxsz
341558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Maarsmansteeg.019114/2Ghijsbrech Dircxsz
361560-02-06Huwelijksevw-B2 (getuige)Maarsmansteeg.01969/09Gijsbrecht Dircxz haere vader
361560-06-18Waarboek-67 A-1560 (verkoper)NieuweRijn.0106/06Gijsbrecht Dircksz kruidenier
361560-07-04Waarboek-67 A-1560 (belending)Maarsmansteeg.007222/20Ghijsbrecht Dircxzs schuyer
371561-01-22Waarboek-67 A-1560 (belending)Maarsmansteeg.007171/18Ghijsbrecht Dircxz cruyenierders schuyere
371561-02-14Waarboek-67 A-1560 (belending)Maarsmansteeg.007172/05Ghijsbrecht Dircxz cruyenierder
371561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Maarsmansteeg.007116/1Gysbert Dircxz
371561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Maarsmansteeg.019121/2Gysbrecht Dircxz
371561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Maarsmansteeg.008.1133/2Gysbrecht Dircxz
371561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Diefsteeg.012416/2Gysbrecht Dircxz krudenierder
381562-02-12Waarboek-67 B-1562 (belending)Maarsmansteeg.008.134/08Ghijsbert Dircxz cruyenierder
381562-03-05Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Maarsmansteeg.008.160/03Gijsbrecht Dircksz kruidenier
381562-11-04Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Diefsteeg.016204/03Gijsbrecht Dircksz kruidenier
381562-11-04Waarboek-67 B-1562 (belending)Diefsteeg.018204/06Gijsbrecht Dircxz voirs
391563-10-11Waarboek-67 C-1563 (belending)Maarsmansteeg.00739/05Ghijsbrecht Dircxz cruyenierder
411565-11-04Waarboek-67 C-1563 (koper)Diefsteeg.016432/04Gijsbrecht Dircksz kruidenier
411565-11-04Waarboek-67 C-1563 (belending)Diefsteeg.018432/05Gijsbrecht Dircksz voers
411565-12-06Waarboek-67 C-1563 (koper)Pieterskerkgracht.005.1442/04Gijsbrecht Dircksz kruidenier
441568-03-20Waarboek-67 D-1567 (koper)Middelweg.019.1d81/05Gijsbrecht Dircksz kruidenier
451569-03-28Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Maarsmansteeg.019177/04Gijsbrecht Dircksz kruidenier
451569-03-28Waarboek-67 D-1567 (koper)Maarsmansteeg.019178/08Gijsbrecht Dircksz kruidenier
451569-03-30Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Middelweg.019.1d179/05Gijsbrecht Dircksz kruidenier
451569-12-10Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Middelweg.019.1d263/05Gijsbrecht Dircksz kruidenier
481572-02-28Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Middelweg.00852/03Gijsbrecht Dircksz kruidenier
481572-09-01Waarboek-67 E-1571 (belending)Pieterskerkgracht.005.1135/05Ghijsbrecht Dircxz cruyenierder
481572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Maarsmansteeg.0076/1Ghysbrecht Dircxz, cruydenier
491573Glippers-1573-4562 (eigenaar)Maarsmansteeg.0196/2Ghijsbert Dirixzoon cruydenier
491573Glippers-1573 (eigenaar)Maarsmansteeg.00716/2Ghijsbrecht Dircxz fugitive
491573Glippers-1573 (eigenaar)Maarsmansteeg.01218/2Ghijsbrecht Dircxz cruyenierder fugitive
491573Glippers-1573 (eigenaar)Pieterskerkgracht.005.119/2Ghijsbrecht Dircxz fugityve
491573-12-19Omslag-1573 (vermelding)Maarsmansteeg.00750/1aGhyesbrecht Diricxsz
501574Glippers-1574 (eigenaar)Maarsmansteeg.0079/2Ghijsbrecht Dircxz fugityve
501574Glippers-1574 (eigenaar)Maarsmansteeg.01910/2Ghijsbrecht Dircxz cruydenierder fugityve
501574Glippers-1574 (eigenaar)Middelweg.019.1d20/2Ghijsbrecht Dircxz cruydenierder fugityve
501574Glippers-1574 (eigenaar)Diefsteeg.01631/2de selve Ghijsbrecht Dircxz fugityve
501574Glippers-1574 (eigenaar)Maarsmansteeg.01241/2Ghijsbrecht Dircxz cruyenierder fugityve
501574Glippers-1574 (eigenaar)Pieterskerkgracht.005.142/2Ghijsbrecht Dircxz fugityve
501574-05-08Waarboek-67 E-1571 (belending)Maarsmansteeg.007345/10Ghijsbrecht Dircxz cruydenier
501574-05-08Waarboek-67 E-1571 (belending)Vispoort.000.08351/08Ghijsbrecht Dircxz cruydeniers schuyre
501574-05-12Waarboek-67 E-1571 (belending)Pieterskerkgracht.005.1353/07een huysinge gecomen van Ghijsbrecht Dircxz cruydenierder fugitive
501574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Maarsmansteeg.0079/1Ghysbrecht Dieckz cruyenyer
501574-08-21Waarboek-67 E-1571 (belending)Maarsmansteeg.019400/08Ghijsbrecht Dircxss cruydenier
511575-08-16Waarboek-67 E-1571 (belending)Maarsmansteeg.019584/10Gijsbert Dircxz crudenierder fugetive
--1575-09-01Omslag-1575 (overledene)Maarsmansteeg.0126/1aGhijsbert Dircxsz wed
531577-09-11Waarboek-67 F-1576 (belending)Pieterskerkgracht.005.1A331/08Ghijsbrecht Dircxsz
541578-06-30Waarboek-67 F-1576 (belending)Maarsmansteeg.007586/08de huysinge van Ghijsbrecht Dircxsz
541578-06-30Waarboek-67 F-1576 (belending)Maarsmansteeg.007588/12Ghijsbrecht Dircxsz nu toecomende Francois Messasia
541578-08-25Waarboek-67 G-1578 (belending)Pieterskerkgracht.005.152/06Gijsbrecht Diricxz crudenierder
551579-05-09Waarboek-67 G-1578 (vorig-eigenaar)Pieterskerkgracht.005.1246/11de kinderen van Ghijsbrecht Dircxsz cruyenierder
551579-06-15Waarboek-67 G-1578 (belending)Diefsteeg.016301/11Ghijsbrecht Dircxz cruydenier
551579-07-18Waarboek-67 G-1578 (belending)Maarsmansteeg.007322/08Ghijsbrecht Dircxz
551579-09-30Waarboek-67 G-1578 (belending)Maarsmansteeg.007382/08Ghijsbert Dircxz schuyre
561580-02Waarboek-67 H-1580 (belending)Diefsteeg.012126/10Ghijsbrecht Dircxz cruydenier
561580-05-28Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Pieterskerkgracht.005.190/03Ghijsbrecht Dircxz, kruidenier
561580-05-28Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Pieterskerkgracht.005.191/03Ghijsbrecht Dircxz, kruidenier
561580-06-07Waarboek-67 H-1580 (belending)Diefsteeg.012110/12Ghijsbrecht Dircxz cruydenier
561580-10-02Waarboek-67 H-1580 (vorig-eigenaar)Maarsmansteeg.007214/06Gijsbrecht Dircxz cruydenierder
571581-02-18Waarboek-67 H-1580 (belending)Diefsteeg.012300/11Ghijsbrecht Dircxz cruydenier
571581-12-02Waarboek-67 J-1581 (belending)Diefsteeg.012100/12Gijsbrecht Dircxz cruydenier
571581-12-02Waarboek-67 J-1581 (belending)Diefsteeg.012102/09Ghijsbrecht Dircxz
591583-06-24Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Diefsteeg.012284/03Ghijsbert Dircxz cruydenierder