Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=4255. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Pieter Hendricksz van Cranenburch {bode} (Pieter/Hendrickszoon/van/Cranenburch), (herkomst: Lommel), M, 20, g. 1561 voor (Lommel), o. 1581 na (), heemraadsbode (bode).

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
201581-09 voorTrijntgen Pietersdr {van Cranenburch}0M1561-09 voor1581-09 naHendrick Pietersz van Cranenburch
0M1561-09 voor1581-09 naPieter Pietersz van Cranenburch

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden
181579-03-05studenttheologie

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
181579-03-05Album-Studiosorum (vermelding)Pieterskerkstraat.0184/27Petrus Hendrici Cranenburch Lommelensis T
201581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkstraat.018159/1Pieter Henricxz van Cranenborch heemraetsbode v Rijnland