Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=5702. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Maerten Symonsz Dou (Maerten/Symonszoon//Dou), (herkomst: Leiden), M, 63, g. 1515 circa (Leiden), o. 1578 circa (), drapier (drapier), kind van Symon Arentsz Dou {de oude}/.
Opmerkingen: glipper.
Bronvermeldingen: GN-2005.347-348.

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
461561 voorMarytgen Florisdr {Dou}39M1554 circa1606 naSymon Maertensz Dou
40V1555 circa1612-04-26Stijntgen Maertensdr Dou
43M1558 circa1598 naFloris Maertensz Dou
45V1560 circa1583 voorBelytgen Maertensdr Dou
47M1562 circa1598 naDirck Maertensz Dou
49M1564 circa1606~1614Jacob Maertensz Dou
51V1566 circa1598 naDiewertgen Maertensdr Dou
53M1568 circa1601-06-28Willem Maertensz Dou
55V1570 circa1637-10-02Trijntgen Maertensdr Dou
57V1572 circa1598 naNeeltgen Maertensdr Dou

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden
571572-02-211573-02-21heiligegeestmeester

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
431558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Langebrug.113.0543/1Marten Symonsz Dou trapenierder
461561-02-10Waarboek-67 A-1560 (belending)Langebrug.113.05166/12Maerten Symonsz Dou drapenierder
461561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Langebrug.113.05932/1Martyn Symonsz Dou
541569-11-30Waarboek-67 D-1567 (belending)Langebrug.113.05257/07Maerten Simonss Dou
581573Glipperhuur-1573 (eigenaar)Langebrug.113.0520/2Maerten Symonsz Dou fugityve
591574Glipperhuur-1574 (eigenaar)Langebrug.113.0543/2Marten Symonsz Dou figutyve
591574-07-01Waarboek-67 E-1571 (belending)Langebrug.113.05382/30Maerten Symonsz Dou fugetive
601575-05-20Waarboek-67 E-1571 (belending)Langebrug.113.05533/10Maerten Simonss Douw uytlandige, nu toecomende der algemeene saecke
611576-06-18Waarboek-67 F-1576 (belending)Langebrug.113.0568/09Maertijn Symonsz Dou fugityff
611576-10-15Waarboek-67 F-1576 (belending)Langebrug.113.05118/07Maerten Symonsz Doe
641579-07-03Waarboek-67 G-1578 (belending)Langebrug.113.05313/24Maerten Symonsz Dou
641579-07-14Waarboek-67 G-1578 (belending)Langebrug.113.05329/23Maerten Symonsz Dou
--1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Langebrug.113.0529/6akinderen zonen ende dochteren van Maerten Symonsz Douwen
--1583-07-14Omslag-1583 (overledene)Steenschuur.023.0131/1aDe kinderen van Maerten Symonsz Dou