Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=7156. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Neeltgen Adriaensdr {vrouw van Jasper Dircksz, Maerten van Rossum} (Neeltgen/Adriaensdochter//), (herkomst: Zoetermeer), V, 55, g. 1551 voor (), o. 1606 na (), biertapper (biertapper).

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
231574 voorJasper Dircksz {Rapenburg}23V1574 voor1581-09 naTrijntgen Jaspersdr {Rapenburg}
241575-09-01 voorMaerten Joostenz van Rossum {tapper}

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
201571-01-26Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Apothekersdijk.019467/04man van ….. (niet vermeld)
301581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.135.335/2Neelgen Ariensdr van Soetermeer zijn wijf
501601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.135.3180/1De wed v Maerten van Rossum
501601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.135.3181/1deselve Van Rossums wedue
521603-06-17Kaart-PV1122.1 (eigenaar)Rapenburg.135.3123/1Neeltgen Adriaensdr Rossens wedue
551606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Rapenburg.135.3175/1Maerten van Rossums weduwe
561607-05Bierfraude-1607 (bewoner)Rapenburg.135.3487/1Maerten van Rossums wedue op 't Steenschuyr in Delff taverne