Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=765. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Jan Jansz van Bancken {de oude} (Jan/Janszoon/van/Bancken), M, 52, g. 1521 voor (), o. 1573-12 (), verver (verwer).
Synoniemen: Banckem, Banchem, Banchen.
Bronvermeldingen: Lamet-014.
PersoonWapen-765.jpg
PersoonWapen-765.1.jpg

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
201541 voorAnna Gerritsdr Storm {van Bancken}10M1531 voor1561 naQuirijn Jansz van Bancken
16M1537 voor1601~1606Jan Jansz van Bancken {de jonge}
20V1541 voor1606 naCatharina Jansdr van Bancken {Nachtegael}
21V1542 voor1562-09-07 naDiewertgen Jansdr van Bancken
21M1542 voor1562-09-07 naGerrit Jansz van Bancken
33M1554 voor1624Jasper Jansz van Bancken
34M1555 voor1601 naBalten Jansz van Bancken
35V1556 voor1581 naAnna Jansdr van Bancken {Paedts}
401561-09-01Lysbeth Willemsdr {vrouw van Cornelis Garbrantsz, van Bancken}

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden
511572-11-091573-12-17veertig

Percelen
LfDatumBron (scan)PerceelVlgnrPersoonNaamInBron
231544TiendePenning-1543 (eigenaar)Hooigracht.07841/1Jan Jansz van Baneken
371558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.084-0857/1Jan van Bancken
371558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.001.319/1Jan van Bancken 3 camers
381559-04-06Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.084-085803/18Jan Jansz van Bancken
401561-05-09Waarboek-67 A-1560 (verkoper)NieuweRijn.084-085231/03Jan Jansz van Bancken
401561-09-01Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Steenschuur.023.0181/03Jan van Bancken
401561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Langebrug.060.2A285/1Jan Jansz van Bancken verver
401561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Steenschuur.023.01941/1Jan Jansz van Bancken
401561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Steenschuur.020.4-51193/1Jan Jansz van Bancken verver
401561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.0761635/2Jan Jansz van Bancken
411562-03-07Waarboek-67 B-1562 (koper)Uiterstegracht.016.164/04Jan Jansz van Bancken
411562-09-07Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Steenschuur.023.01824/09Jan Jansz van Bancken
411562-12-01Waarboek-67 B-1562 (belending)Steenschuur.020.4-5219/09Jan Jansz van Bancken
451566-09-10Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)GeenPerceel.000562/04Jan Jansz van Bancken
451566-09-10Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)GeenPerceel.000563/04Jan Jansz van Bancken
501571-04-29Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.075517/07Jan Janss van Bancken
511572-11-09Rijckhuisen (vermelding)Steenschuur.023.0182/1Jan Jansz van Banchem
511572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Steenschuur.023.018/1Jan Jansz van Bancken
521573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Steenschuur.023.0113/1Jan Jansz van Bancken
--1574-06-18Omslag-1574 (overledene)Steenschuur.023.018/1aDe weduwe van Jan van Bancken
--1575-09-01Omslag-1575 (overledene)Hooigracht.0764/2aJan van Banchen erfgenamen
--1575-09-01Omslag-1575 (overledene)Hooigracht.0785/2aJan van Banchen, erfgenamen
--1575-09-01Omslag-1575 (overledene)Hooigracht.07535/1aJan van Banchen erfgenamen
--1575-09-01Omslag-1575 (overledene)Steenschuur.023.0137/1aJan van Banchem
--1576GedwongenLening-1576 (overledene)Steenschuur.023.012/1ade wedue van Jan van Banchen
--1576-06-30Waarboek-67 F-1576 (overledene)Hooigracht.07641/11erfgenamen Jans van Bancken
--1578-05-16Grote-Bewijzen-C (overledene)Steenschuur.023.011/25wede Jan van Bancken
--1581-02-06Waarboek-67 H-1580 (overledene)Hooigracht.076301/07erfgenamen van Jan van Bancken
--1581-12Kerven-1581 (overledene)Steenschuur.023.0134/1aLysbeth Willemsdr Jan van Bancken's weduwe
--1582-03-16Waarboek-67 J-1581 (overledene)Steenschuur.020.4209/06weduwe van Jan van Bancken
--1582-04-17Waarboek-67 J-1581 (overledene)Steenschuur.020.4232/07weduwe van Jan van Banchen
--1583-07-14Omslag-1583 (overledene)Steenschuur.023.0130/1aJan van Banchems wedue
--1585Vetus-1585 (overledene)Steenschuur.023.0149/1aLysbeth Willemdr Jan van Banchems wed
--1585Vetus-1585 (overledene)Steenschuur.020.4203/1aJan van Banchems weduen huys
641585Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.020.5205/1dezelve een huys met de verwerije, die zij verhuyert
--1585-12-01Waarboek-67 M-1584 (overledene)SintJacobsgracht.000.13323/12wedue van Jan Jansz van Banchen
--1587-07-03Grachtenboek-15 (overledene)Steenschuur.023.01130/1aJan van Banckens weduwe
--1597-07-25Stratenboek-17 (overledene)Steenschuur.020.42050/1aLysbet Willems Jan van Banckens weduwe
--1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Steenschuur.023.0158/1aLysbeth Willemdr Jan van Banchems wed
05-6-1573ONA-00301-VanHout (begunstigde)51/03Jan Jansz van Bancken