Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=83. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Louris Cornelisz Schenaert (Louris/Corneliszoon//Schenaert), M, 48, g. 1537 voor (), o. 1585~1601 (), snijder, uitdrager (uitdrager), kind van Cornelis Gijsbrechtsz {Schenaert}/Dirckgen Lourisdr {vroedvrouw}.

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
441581 voorMarytgen Claesdr {Schenaert}

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden
441581bonmeesterGasthuis

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
211558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.024116/1Louwerys Cornelisz snijder
231560-08-09Waarboek-67 A-1560 (koper)Hooigracht.08950/06Louris Cornelisz snijder
241561-03-19Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooigracht.089200/03Laurens Cornelisz snijder
241561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Nieuwsteeg.018.7954/2Lourys snijder
241561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.0242542/1Lourys Cornelisz [Schenaert]
251562-02-18Waarboek-67 B-1562 (koper)Middelweg.040.347/06Louris Cornelisz snijder
251562-02-21Waarboek-67 B-1562 (belending)OudeRijn.02452/12Lourens Corneliss snijder
251562-06-25Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Nieuwsteeg.018.7134/03Louweris Cornelisz snijder
251562-12-19Waarboek-67 B-1562 (koper)Noordeinde.024230/06Louris Cornelisz snijder
261563-03-10Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelweg.040.3296/07Lourys Cornelisz snijder
261563-11-13Waarboek-67 C-1563 (belending)OudeRijn.02459/09de steeg van Lourys Cornelisz en Cornelis de lepelmaeker
271564-09-27Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Nieuwsteeg.018.7228/03Louris Cornelisz snijder
281565-07-11Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelweg.040.3369/07Louris Cornelisz snijder
291566-12-02Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Middelweg.040.3592/03Louris Cornelisz snijder
321569-06-16Grote-Bewijzen-B (belending)OudeRijn.024890/13Louris Cornelisz snyder
341571-10-17Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)OudeRijn.024617/04Louris Cornelisz snijder
351572-04-29Waarboek-67 E-1571 (belending)Noordeinde.02484/06Louris Corneliss snijder
351572-04-29Waarboek-67 E-1571 (belending)Noordeinde.02485/06Louris Corneliss snijder
351572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)OudeRijn.024v5/1Louwerys Cornelisz snyder
361573-12-19Omslag-1573 (bewoner)OudeRijn.0243/1Lourys Cornelis snyder
371574Glippers-1574 (huurder)Maarsmansteeg.008.111/1Lourys Cornelisz snijder
371574-06-18Omslag-1574 (bewoner)OudeRijn.0242/1Louris Cornelisz, snyder
371574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)OudeRijn.024121/1Louweris Cornelissen snyder
381575-01-05Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Vliet.026.2424/03Louris Cornelisz snijder
381575-01-05Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Rapenburg.109425/03Louris Cornelisz snijder
381575-04-13Waarboek-67 E-1571 (belending)Noordeinde.024477/06Louris Cornelisz snijder
381575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)OudeRijn.02449/1Louris Cornelisz snijder
391576GedwongenLening-1576 (eigenaar)OudeRijn.02425/1Lourys Cornelisz snyder
391576-04-21Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)OudeRijn.02431/03Louris Cornelisz
391576-04-21Waarboek-67 F-1576 (verkoper)OudeRijn.02432/03Louris Cornelisz snijder
391576-05-17Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Breestraat.05240/12Louris Cornelisz snijder
391576-05-24Waarboek-67 F-1576 (koper)Breestraat.05249/07Louris Cornelisz snijder
391576-07-12Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Valkensteeg.010-01275/04Louris Cornelisz snijder
391576-07-20Waarboek-67 F-1576 (koper)Breestraat.05283/07Louris Cornelisz snijder
401577-04-15Waarboek-67 F-1576 (koper)Vrouwensteeg.016220/06Louris Cornelisz snijder
401577-10-04Waarboek-67 F-1576 (belending)Noordeinde.024354/10Louris Cornelisz snijder
401577-10-04Waarboek-67 F-1576 (belending)Noordeinde.024443/10Louris Cornelisz snijder
411578-01-31Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Aalmarkt.027-028.1417/03Louwerijs Cornelysz Scheenaert
411578-03-06Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Pieterskerkgracht.001-00353/03Louris Cornelisz snijder Scheennaert gebijnaemt
411578-08-25Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Pieterskerkgracht.001-00352/03Louris Cornelisz snijder Scheen gebijnaempt
411578-10-20Waarboek-67 G-1578 (belending)Noordeinde.022.285/12Louris Cornelisz cleermaecker
411578-11-05Waarboek-67 G-1578 (koper)Vrouwensteeg.018324/06Laurens Cornelisz Schenaert
411578-11-05Waarboek-67 G-1578 (koper)Vrouwensteeg.020324/08Laurens Cornelisz Schenaert
411578-11-05Waarboek-67 G-1578 (belending)Vrouwensteeg.016324/09Louris Cornelisz
411578-11-05Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.052R324/10Louris Cornelisz
411578-11-05Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Vrouwensteeg.018325/05Laurens Cornelisz Schenaert poorter
411578-11-05Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Vrouwensteeg.020325/07Laurens Cornelisz Schenaert poorter
411578-11-05Waarboek-67 G-1578 (belending)Vrouwensteeg.016325/08aen weder sijde hij comparant selfs
411578-11-05Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.052R325/09aen weder sijde hij comparant selfs
411578-11-08Waarboek-67 G-1578 (belending)Valkensteeg.010-012103/12Louris Cornelisz Scheen
421579-02-04Waarboek-67 G-1578 (belending)Vrouwensteeg.016145/07Louris Cornelisz Scheenaert
421579-02-24Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.052173/07Louris Cornelisz Schenaert
421579-08-07Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Vrouwensteeg.003341/04Louris Cornelis Schenaert
421579-09-22Waarboek-67 G-1578 (begunstigde)Rapenburg.101375/06Louris Cornelisz
421579-09-22Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Rapenburg.101377/11Louris Cornelisz Scheenaert
431580-01-04Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Haarlemmerstraat.08360/04Louweris Cornelisz snyder
431580-01-27Waarboek-67 J-1581 (koper)Breestraat.03963/13Louris Cornelisz Schenaert
431580-04-06Waarboek-67 H-1580 (belending)Noordeinde.02425/05Louris Cornelisz snyder
431580-05-02Waarboek-67 H-1580 (belending)Noordeinde.02444/06Louris Cornelisz snyder
431580-07-21Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Noordeinde.022.2155/03Lourys Cornelisz Schenaert
431580-07-21Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Noordeinde.022.2156/03Louris Cornelisz Schenaert
431580-10-21Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Noordeinde.024218/03Louwerijs Cornelisz Schenaert
431580-10-21Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Noordeinde.024218/08Louweris Cornelisz Schenaert
431580-10-21Waarboek-67 H-1580 (belending)Valkensteeg.010-012218/12Louweris Cornelisz Schenaert
431580-10-21Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Noordeinde.024219/03Louris Cornelisz Scheenaert
431580-10-21Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Noordeinde.024219/08Louris Cornelisz Scheenaert
431580-10-21Waarboek-67 H-1580 (belending)Valkensteeg.010-012219/12Louris Cornelisz Scheenaert
431580-12-23Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)MooiJapiksteeg.004248/09Louris Schenaert
441581-02Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Breestraat.039195/03Lourys Cornelisz Schenaert
441581-02Waarboek-67 J-1581 (belending)MooiJapiksteeg.004195/08voors. Schenaerts gevel van sijn huysinge
441581-04-12Waarboek-67 H-1580 (vermelding)Rapenburg.127377/11Louris Cornelisz Schenaert
441581-07-03Waarboek-67 J-1581 (koper)MooiJapiksteeg.0041/04Louris Cornelisz Scheenaert
441581-07-03Waarboek-67 J-1581 (belending)MooiJapiksteeg.0041/07Louris Corneliszs
441581-09Volkstelling-1581 (teller)Breestraat.0860/0fLourys Cornelisz Schenaert (bonmeesteren)
441581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.05213/1Lourys Corn z Schenaert uytdrager bonmr
441581-10-07Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Breestraat.03964/05Louris Cornelisz Schenaert
441581-12Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.05220/1Louris Cornelisz Schenaert
451582-01-06Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.039123/08Louris Cornelisz Schenaert
451582-01-14Waarboek-67 J-1581 (koper)Vrouwensteeg.003130/06Louris Cornelisz Schenaert
451582-02Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Breestraat.039184/03Lourys Cornelisz Schenaert
451582-02-07Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.081149/05Lourys Cornelisz Schenaert
451582-02-07Waarboek-67 J-1581 (koper)Haarlemmerstraat.081150/04Lourys Cornelisz Schenaert
451582-04-02Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001290/11Lourys Cornelis Schenaert
451582-04-02Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001307/12Lourys Cornelisz Schenaert
451582-04-02Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001309/24Lourys Cornelisz Schenaert
461583-04-16Waarboek-67 K-1582 (koper)Burgsteeg.014167/10Louris Cornelisz Scheenaert
461583-04-24Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Burgsteeg.014247/10Louris Cornelisz Scheenaert
461583-06-24Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Koddesteeg.040326/03Louris Cornelisz Schenaert
461583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.05223/1Louris Cornelis Schenaert
461583-09Waarboek-67 K-1582 (koper)417/53Lourys Cornelisz Scheenaert
461583~1587Grachtenboek-79 (eigenaar)Valkensteeg.010-012L100/1Laurens Cornelissoon Schenaert
471584-03-19Waarboek-67 L-1584 (belending)Haarlemmerstraat.08163/13Lourijs Cornelis Schenaert
471584-03-19Waarboek-67 L-1584 (belending)Vrouwensteeg.00363/14Schenaerts
471584-03-29Waarboek-67 L-1584 (belending)Vrouwensteeg.01877/07Louweris Cornelisz Schenaert
471584-05-10Waarboek-67 L-1584 (belending)Breestraat.048146/06Louweris Cornelisz Scheenaert
471584-06-14Waarboek-67 L-1584 (belending)Haarlemmerstraat.081176/09Louris Cornelisz Schenaert
471584-06-14Waarboek-67 L-1584 (belending)Vrouwensteeg.003176/10voornoemde Schenaerts huys
471584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Breestraat.052213/D22Lourys Cornelisz Schenaert
481585Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.05227/1Louris Cornelisz Schenaert
481585Vetus-1585 (mede-eigenaar)Breestraat.04829/2Cornelis Symonsz Stam ende Louris Corn z Schenaert
481585Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.17138/1Cornelis Symonsz Stam ende Laurens Cornz Schenaert
481585Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.08139/2Cornelis Symonss Stams ende Louis Corneliss Schenaert
481585Vetus-1585 (eigenaar)MooiJapiksteeg.00445/1Louris Corneliszoon Schenaerts huys
481585Vetus-1585 (eigenaar)Vrouwensteeg.00389/1Louris Cornelis Schenaert
481585Vetus-1585 (eigenaar)Boommarkt.018107/2Cornelis Symonsz Stam ende Louris Cornelisz Schenaert
481585Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.052R114/1Louris Cornelis Schenaerts huysken
481585Vetus-1585 (eigenaar)Vrouwensteeg.018115/1dezelve noch een huysken
481585Vetus-1585 (mede-eigenaar)Vispoort.000.02148/2Lourys Cornelisz Schenaert huysken
481585Vetus-1585 (eigenaar)Aalmarkt.027149/2Lourys Cornelisz Schenaert de kelder van 't huys genaemt Den Olyfant
481585Vetus-1585 (eigenaar)Aalmarkt.028.1150/1dezelve haer huysinge genaemt Den Olyfant die zij verhuyren
481585Vetus-1585 (mede-eigenaar)Valkensteeg.006387/2Cornelis Symonszoon Stam ende Louris Corneliszoon Schenaert
481585Vetus-1585 (eigenaar)Valkensteeg.010-012388/1dezelve noch een camer
481585Vetus-1585 (eigenaar)Valkensteeg.010-012389/1dezelve noch een camer
481585Vetus-1585 (eigenaar)Valkensteeg.010-012390/1dezelve noch een camer
481585Vetus-1585 (eigenaar)Valkensteeg.010-012391/1dezelve Stam ende Schenaert
481585Vetus-1585 (eigenaar)Valkensteeg.010-012392/1dezelve een camer
481585Vetus-1585 (eigenaar)Valkensteeg.010-012393/1dezelve haer thuyn
481585-04-15Waarboek-67 M-1584 (schuldeiser)Diefsteeg.006.1135/06Lourys Cornelisz Schenaert
491586-04-18Ondertrouw-NH-B (getuige)Maarsmansteeg.008.1174/02cLoys Cornelisz Schenaert bestevr
511588Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.05270/1Laurens Cornelis z Schenaert
511588Stratenboek-13 (eigenaar)Valkensteeg.010-0121350/1Laurens Cornelisz Schenaert
511588Stratenboek-02 (eigenaar)Vrouwensteeg.0162330/1Laurens Schenaert (doorgehaald)
511588-07-02Stratenboek-06 (eigenaar)Breestraat.171740/1Laurens Cornelisz Schenaert
541591Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.06030/1Laurens Cornelisz
541591Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.081380/1Louris Cornelisz Schenaert
551592-06-26Grote-Bewijzen-C (belending)Breestraat.048228/13Lourys Corneliszn Schenaert c.s.
601597-07-25Stratenboek-17 (eigenaar)Steenschuur.022.04-0580/1Laurens Corneliszoon Schenaert
621599GedwongenLening-1599 (bewoner)Steenschuur.022.0469/1Laurens Cornelisz Schenaert
--1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Mandenmakerssteeg.00314/1aD'erffen v Lourens Cornelisz Schenaert
--1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Steenschuur.022.0440/1aLourys Corn z Schenaerts wed ende erffgen
--1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Steenschuur.022.0541/1adeselve Louris Cornelisz Schenaert
--1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Doezastraat.002-00499/1aLouris Schenaerts wed
--1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Mandenmakerssteeg.00319/2aErfgenamen van Louris Corneliszoon Scheenaerts
--1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Doezastraat.002-00497/1aLouris Schenaert
--1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Doezastraat.002-00498/2aLouris Schenaert