Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=844. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Marytgen Willem Bouwensdr van Warmond {Swanenburg} (Marytgen/Willemsdochter/van/Warmond), V, 58, g. 1516 voor (), o. 1574 (), , kind van Willem Bouwensz van Warmond/Baertgen Jacobsdr {van Warmond}.
Opmerkingen: is zij dezelfde als Maria Willemsdr van Warmond?.

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
201536-11-22Claes Isaacsz van Swanenburg {de oude}21M1537-08-191614-03-10Isaac Claesz van Swanenburg {de jonge}
29V1545 circa1581~1585Jan Lysbeth Claesdr van Swanenburg {van Dam}
31M1547 circa1622 naClaes Claesz van Swanenburg {de jonge}/van Duyndam
34V15501594Jaepgen Claesdr van Swanenburg {de Man}

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
451561-11-20Testament-A2 (begunstigde)Steenschuur.023.06141/09Marrytgen
481564-02-01Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.011110/07Marytgen Willem Bouwensz's dochter
531569-01-17Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.045154/05Marytgen Willemsdr zijn moeder
541570-10-15Huwelijksevw-B2 (getuige)Botermarkt.027-028170/10Maritgen Willemsdochter haer moeder
551571-09-13Waarboek-67 D-1567 (belending)Breestraat.080600/06Maritgen Willemsdochter weduwe wijlen Claes Ysaacxz