Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=881. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Geertruid Dircksdr van Heemskerck (Geertruid/Dircksdochter/van/Heemskerck), V, 37, g. 1544 voor (), o. 1581 na (), , kind van Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de oude}/Marytgen Claesdr {Heemskerck}.
Synoniemen: Geertgen.

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
201564Gijsbrecht Dircksz Gool

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
371581-09Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.026-02729/02Geertgen Dirxdr zijn huysvrou