Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=918. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Pieter Pietersz Paedts {de oude} (Pieter/Pieterszoon//Paedts), M, 64, g. 1508 voor (), o. 1572 (), drapier, brouwer (drapier), kind van Pieter Paedts/.
Bronvermeldingen: Lamet-135.
PersoonWapen-918.jpg
PersoonWapen-918.1.jpg

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
271535 voorAechte Willem Bouwensdr van Warmond {Paedts}-3M1505 voor1574~1575Cornelis Pietersz Paedts {de oude}
27M1535 voor1600-10-01Pieter Pietersz Paedts {de jonge}
31M1539 voor1585~1601Jacob Pietersz Paedts {drapier}

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden
291537-11-101572-07-07veertig

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
291537-11-10Rijckhuisen (vermelding)Doezastraat.001.1960/1Pieter Paedts Pietersz
321540-03-22Testament-A1 (ouder)Steenschuur.023.06206/09gewonnen bij Pieter Paeds Pietersz
331541-10-08Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)BuitenLeiden.000571/06Pieter Paeds Pietersz
371545-11-28Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.005-006174/04Pieter Paeds Pietersz zijn oom
471555-02-04Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.020.2-328/04Oude Pieter Paeds Pietersz zijn vader
501558-01-16Huwelijksevw-B2 (getuige)Mandenmakerssteeg.000.446/04Oude Pieter Paeds Pietersz zijn vader
501558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)Doezastraat.001.1969/1Pieter Pietersz Paedts
511559-12-15Huwelijksevw-B2 (getuige)Nieuwstraat.03666/04Pieter Paedts Pietersz zijn vader
641572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Aalmarkt.022-0242/1Cornelis Pietersz Paets mit zyn vader
651573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Aalmarkt.022-02442/1Oude Pieter Paedts