Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=952. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Gijsbrecht Jorisz {kanunnik, pastoor} (Gijsbrecht/Joriszoon//), M, 84, g. 1514 circa (), o. 1598-06-04 (Leiden), priester, kanunnik, pastoor (pastoor).
Opmerkingen: glipper, laatste pastoor Pancrasparochie.
Bronvermeldingen: Leverland-2000.274.

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden
pastoorSint Pancraskerk
161530 voor1572kanunnikSt. Barbaraprebende

Percelen
LfDatumBron (scan)PerceelVlgnrPersoonNaamInBron
441558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.02851/1meester Ghysbrech Jorysz canonyck
441558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelweg.032124/2heer Ghysbrecht Jorysz priester
461560-07-19Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.004.328/05mr Ghijsbrecht Jorysz priester ende canonick
461560-08-30Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooigracht.021.1104/03Gijsbrecht Jorisz priester en kannunik van het St Pancrascollege
471561-11-13Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Moriaansteeg.010-012355/03meester Gijsbrecht Jorisz priester
471561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.0281679/1Gysbert Jorysz mr kanunnik
471561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelweg.0321748/2Gysbert Jorysz, heer
481562-04-08Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Middelweg.03286/03Gijsbrecht Jorisz priester
491563-05-14Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooglandsekerkgracht.028344/09heer Ghijsbrecht Jorisz medecanonick van Sinte Pancraes
501564-08-07Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Moriaansteeg.010-012209/03Gijsbrecht Jorisz priester
511565-04-26Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)GeenPerceel.000327/03Gijsbrecht Jorisz priester
521566-08-30Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooglandsekerkgracht.028580/07Gijsbrecht Jorysz pastoor
541568-05-06Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)GeenPerceel.00099/03Gijsbrecht Jorisz priester
551569-01-21Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Haarlemmerstraat.186154/03Gijsbrecht Jorisz kanunnik van St.-Pancras en pastoor van die kerk
551569-03-26Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.140176/03Gijsbrecht Jorisz priester en pastoor
551569-06-16Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Vrouwensteeg.005213/03Gijsbrecht Jorisz priester en kanunnik van St.-Pancras
551569-07-17Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Rapenburg.135.4219/03Gijsbrecht Jorisz pastoor
551569-12-29Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Rapenburg.135.4271/03Gijsbrecht Jorisz pastoor
561570-01-18Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Hooglandsekerkgracht.006.1287/03Gijsbrecht Jorisz pastoor
561570-01-18Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Hooglandsekerkgracht.006.2287/07Gijsbrecht Jorisz pastoor
571571-10-17Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)OudeRijn.024617/03Gijsbrecht Jansz pastoor
591573Glippers-1573 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.02835/2heer Ghijsbrecht Jorisz pastoor van Sinte Pancraeskercke fugitive
631577-05-10Glippers-1576 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.02893/1Ghijsbrecht Jorysz, eertijts pastoor van Ste Pancraes Kerck
651579-08-12Waarboek-67 G-1578 (belending)Hooglandsekerkgracht.028346/10Ghijsbert Jorisz eertijts pastoor van den Hogelande
661580-11-26Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Hooglandsekerkgracht.028235/03mr. Ghijsbrecht Jorysz
671581-08-02Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Steenschuur.022.0961/03Ghysbrecht Jorisz
671581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.02815/1Mr Ghysbert Jorisz
671581-12Kerven-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.0287/1Mr Gysbrecht Jorysz
691583Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Middelweg.019.8176/03mr. Ghijsbert Jorysz
691583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.0287/1Mr Gysbert Jorysz
701584-02-14Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Vliet.027-02935/03Meester Gijsbrecht Jorysz wijlen pastor ende kanonick ten Hoge Lande
701584-04-23Waarboek-67 L-1584 (koper)Plaatsteeg.000.0387/04Mr. Gijsbert Jorysz eertyts pastoor ten Hogelande
701584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Hooglandsekerkgracht.028213/C22Mr Gijsbert Jorysz
711585Vetus-1585 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.028180/1Meester Ghysbrecht Jorisz
721586-04-26Waarboek-67 M-1584 (begunstigde)Vliet.025472/16Mr. Ghijsbert Jorysz
721586-08-08Grachtenboek-45 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.028170/1Gijsbrecht Jorisz
781592~1597Stratenboek-22 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.0281280/1Gijsbrecht Jorisz