Perceelformulier

Perceelformulier van Breestraat.070-072, (Voor: 3-2-0/1193. Achter: 0-11-0/345).
Poort: Is als (onderdeel van) een poortgen bekend onder de naam Joost van Zonneveldspoort (zie HVOL-site).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL070-072BreestraatBreestraat 70-72TerugVerderGAH-02Gasthuis
AR016.2RijnAalmarkt 16.2TerugVerderGAH-02Gasthuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1552-01-19Inbrengboek-1540-1559 (belending)Adriaen Jansz van Barrevelt260/05Adriaen Jansz wijlen brouwer
1556-05-20Inbrengboek-1540-1559 (belending)Adriaen Jansz van Barrevelt345/17Adriaen Jansz erve
1560-06-26Waarboek-67 A-1560 (belending)Adriaen Jansz van Barrevelt10/11Adriaen Jansz eertijts brouwer
1560-06-27Waarboek-67 A-1560 (belending)Adriaen Jansz van Barrevelt21/11Adriaen Jansz eertijts brouwer
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)10/1Willem Oomen
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)10/2erven Adriaen Jansz
1561-12TiendePenning-1561 (overledene)Adriaen Jansz van Barrevelt10/2aerven Adriaen Jansz
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Claes Lambrechtsz van Swieten11/1Claes Lambrechtsz
1562-11-10Rijckhuisen (vermelding)Joost Adriaensz van Sonnevelt74/2Joost van Zonnevelt (Maertensz doorgehaald)
1564-01-05Waarboek-67 C-1563 (belending)Claes Lambrechtsz van Swieten85/06Claes Lambrechtsz zelver met zijn poorte
1564-06-09Waarboek-67 C-1563 (belending)Claes Lambrechtsz van Swieten176/09Claes Lambrechtszs erve
1567-04-16Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Claes Lambrechtsz van Swieten648/03Claas Lambrechtsz brouwer
1567-04-16Waarboek-67 C-1563 (echtgenoot)Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}648/04Adriana Adriaensdr
1567-04-16Waarboek-67 C-1563 (overledene)Adriaen Jansz van Barrevelt648/05erfgenaam van Adriaen Jansz brouwer der voorn Adrianen zalige vader
1567-04-16Waarboek-67 C-1563 (koper)Joost Adriaensz van Sonnevelt648/06Joost van Zonnevelt brouwer (zijn zwager)
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)34/1Katelyg
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)Diewertgen Adriaensdr van Barrevelt {van Sonnevelt}9/1Dieuwertgen Adriaens huurt drie huizen van de rentmeester Van de confiscatién, derde deel
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)9/2de rentmeester Van de confiscatién, derde deel
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Diewertgen Adriaensdr van Barrevelt {van Sonnevelt}9/1Diewertgen Adriaensdr huysvrou van Joost van Zonnevelt voor haer helft
1576-12-22Glippereed (bewoner)Dirck Joostenz van Sonnevelt60/1Dirck Joostenz van Sonnevelt
1576-12-30Waarboek-67 F-1576 (belending)Joost Adriaensz van Sonnevelt137/11Joost van Zonnevelts erve
1577-01-25Glippereed (bewoner)Joost Adriaensz van Sonnevelt70/1Joost van Sonnevelt
1577-06-10Poorterboeken-D-1532 (poorter)Cornelis IJsbrantsz {boterkoopman}6473/73VaCornelis Ysbrantsz
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Joost Adriaensz van Sonnevelt13/05.1.1.4Joost van Zonnevelt
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Dirck Joostenz van Sonnevelt13/05.1.1.5Dirck Nout van Zonnevelt
1580-01-20Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten461/03Cornelis Claes Lambrechtsz
1580-01-20Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Claes Symonsz van Swieten461/04Claes Symonsz naergelaten weeskint van Symon Claesz
1580-01-20Waarboek-67 G-1578 (overledene)Symon Claes Lambrechtsz van Swieten461/05naergelaten weeskint van Symon Claesz
1580-01-20Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Huig Claes Lambrechtsz van Swieten461/06Huych Claeszoon
1580-01-20Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Lambrecht Claes Lambrechtsz van Swieten461/07Lambrecht Claeszoon
1580-01-20Waarboek-67 G-1578 (overledene)Claes Lambrechtsz van Swieten461/08Claes Lambrechtszoon brouwer overleden vaeder
1580-01-20Waarboek-67 G-1578 (overledene)Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}461/09Adriane Adriaensdr overleden moeder
1580-01-20Waarboek-67 G-1578 (koper)Joost Adriaensz van Sonnevelt461/53Joost van Sonnevelt oom
1580-01-20Waarboek-67 G-1578 (overledene)Claes Lambrechtsz van Swieten462/03Claes Lambrechtsz brouwer
1580-01-20Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Claes Symonsz van Swieten462/04Claes Symonsz naergelaten weeskint van Symon Claesz
1580-01-20Waarboek-67 G-1578 (overledene)Symon Claes Lambrechtsz van Swieten462/05naergelaten weeskint van Symon Claesz
1580-01-20Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Joost Adriaensz van Sonnevelt462/06Joost van Zonnevelt Adriaensz
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Dirck Joostenz {warmoezenier}107/1.3.6.3Dirck Joostensz warmoesman
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Dirck Joostenz van Sonnevelt107/2.1.4.3Dirck van Zonneveld
1581-04-18Waarboek-67 H-1580 (belending)Joost Adriaensz van Sonnevelt376/08Joost van Zonnevelt
1581-04-27Waarboek-67 H-1580 (belending)Joost Adriaensz van Sonnevelt379/08Joost van Zonnevelt
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Joost Adriaensz van Sonnevelt9/01Joost van Zonnevelt
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Diewertgen Adriaensdr van Barrevelt {van Sonnevelt}9/02Dieuwertgen Adriaensdr zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Dirck Joostenz van Sonnevelt9/03Dirck schutter (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Niesgen Joostendr van Sonnevelt9/04Niesgen (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Neeltgen {dienstmeid}9/05Neeltgen … van der Goude haer meyt
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)9/05zin de zelve huysinge
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cornelis IJsbrantsz {boterkoopman}9/06Cornelis Ysbrantsz van Warmont bouman
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Pietersdr {vrouw van Cornelis IJsbrantsz}9/07Maritgen Pietersdr zijn huysvrouwe
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Anthonis Cornelisz {Breestraat}9/08Tonis haer beyder kint
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)9/08zten voors Huyse
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Willem Pietersz {Breestraat}9/09Willem Pietersz van Warmont
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Annetgen Claesdr {vrouw van Willem Pietersz}9/10Annetgen Claesdr zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Magdalena Huibrechtsdr {vrouw van Dominicus}78/1Magdaleen Huybregtsdr weduwe van Dominicusz constabel
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Dominicus {constabel}78/1aweduwe van Dominicusz Constabel
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Quirijntgen Dominicusdr {Breestraat}78/2Crijntgen haer kindt
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Fijtgen {vrouw van Huibrecht}78/3Fijtgen haer moeder
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Huibrechtsdr {Breestraat}78/4Lysbeth Huybrechtsdr haer zuster
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Symon Claesz Duyven {schipper}79/1Symon Claesz Duyven schipper
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Geertgen Dircksdr {Duyven}79/2Geertgen Dircxdr zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Dirck Symonsz Duyven79/3Dirk haer beyder zoon
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Joost Adriaensz van Sonnevelt14/14Joost van Sonnevelt
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Cornelis IJsbrantsz {boterkoopman}15/15Cornelis Ysbrantsz van Warmont
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Joost Adriaensz van Sonnevelt15/1Joost van Zonnevelt
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Cornelis IJsbrantsz {boterkoopman}16/1Cornelis lsbrantsz van Warmont
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)NN van Blaesvelt17/1Joncvrou van Blaesvelt tot Zonnevelts
1583-07-27Grachtenboek-02 (eigenaar)Joost Adriaensz van Sonnevelt80/1De poort van Joost van Sonnevelt
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)NN van Blaesvelt212/A03Joncvr van Blaesvelt ten huyse van Joost van Zonnevelt
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (eigenaar)Joost Adriaensz van Sonnevelt212/A03aJoost van Zonnevelt
1585Vetus-1585 (eigenaar)Joost Adriaensz van Sonnevelt21/1Joost van Zonnevelt
1585Vetus-1585 (eigenaar)Cornelis Pietersz {schuitenvoerder}125/1Cornelis Pietersz schuytvoerder
1585Vetus-1585 (eigenaar)Joost Adriaensz van Sonnevelt126/1Joost van Zonnevelts huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Joost Adriaensz van Sonnevelt127/1dezelve zijn stallinge
1588Stratenboek-02 (eigenaar)Joost Adriaensz van Sonnevelt130/1Joost van Sonnevelt
1588Stratenboek-03 (eigenaar)Joost Adriaensz van Sonnevelt130/1Joost van Sonnevelt
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)23/1d'erffgenamen van Geertgen Maertensdr voors
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Diewertgen Adriaensdr van Barrevelt {van Sonnevelt}24/1Dieuwertgen Adriaensdr Joost van Zonnevelts wed
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Joost Adriaensz van Sonnevelt24/1aJoost van Zonnevelts wed
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)131/1Cornelis Pietersz schuytvoerder
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Diewertgen Adriaensdr van Barrevelt {van Sonnevelt}132/1Dieuwertgen Adriaensdr, Joost van Sonnevelts wedue
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Joost Adriaensz van Sonnevelt132/1aDieuwertgen Adriaensdr, Joost van Sonnevelts wedue
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Diewertgen Adriaensdr van Barrevelt {van Sonnevelt}133/1Dieuwertgen Adriaensdr, Joost van Sonnevelts wedue
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Joost Adriaensz van Sonnevelt133/1aDieuwertgen Adriaensdr, Joost van Sonnevelts wedue
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Diewertgen Adriaensdr van Barrevelt {van Sonnevelt}134/1Dieuwertgen Adriaensdr, Joost van Sonnevelts wedue
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Joost Adriaensz van Sonnevelt134/1aDieuwertgen Adriaensdr, Joost van Sonnevelts wedue
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Diewertgen Adriaensdr van Barrevelt {van Sonnevelt}135/1Dieuwertgen Adriaensdr voors
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Gerrit Jansz de Man136/1Geryt Jansz de Man achterhuys
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)28/1Willem Vermij snijder
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Diewertgen Adriaensdr van Barrevelt {van Sonnevelt}29/1Dieuwertgen Adriaensdochters
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)29/3op 't aengeven van haer dochter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)138/1Claes Pietersz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)138/2Cornelis Pietersz schipper
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)138/3op 't wijffs aengeven
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)139/1Thonis Arentsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Diewertgen Adriaensdr van Barrevelt {van Sonnevelt}139/2Dieuwertgen Adriaensdrs
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)140/1Franchoys d' Bien
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Diewertgen Adriaensdr van Barrevelt {van Sonnevelt}140/2Dieuwertgen Adriaensdrs
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)140/3op 't wijffs aengheven
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)141/1Jan le Febre
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Diewertgen Adriaensdr van Barrevelt {van Sonnevelt}141/2Dieuwertgen Adriaensdrs
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)142/1Jan Catteau
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Diewertgen Adriaensdr van Barrevelt {van Sonnevelt}142/2Dieuwertgen Adriaensdrs
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)143/1Ernestus Harderwijcx