Perceelformulier

Perceelformulier van Breestraat.117, (Voor: 2-6-6/957. Achter: 3-5-6/1303. Rechts: 1-3-3/479).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR117Breestraat04.0298Breestraat 117TerugVerderWOH-01bWolhuis
AL038-042Vollersgracht (Langebrug)Langebrug 38-42TerugVerderWOH-01bWolhuis
RR000.3WolsteegWolsteeg 0.3TerugVerderWOH-01bWolhuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1542-11-17Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Philips Philipsz van Noorde II160/03Phillips van Noorden
1542-11-17Huwelijksevw-B1 (echtgenoot)Willem Symonsz van Oyen160/04mr. Willem van Oy doctor in de rechten
1542-11-17Huwelijksevw-B1 (getuige)Aechte Pietersdr {van Oyen}160/05Aechte Pieter Jan Maertensz dochter zijn huysvrouwe
1542-11-17Huwelijksevw-B1 (overledene)160/06Pieter Jan Maertensz
1542-11-17Huwelijksevw-B1 (getuige)Floris Willemsz van Oyen160/07Florys van Oy naeste magen en vrunden
1542-11-17Huwelijksevw-B1 (getuige)Cornelis Jacobsz van Noorde III160/08Cornelis van Noorden naeste magen en vrunden
1542-11-17Huwelijksevw-B1 (getuige)Jacob Jacobsz van Noorde II {de oudste}160/09Jacob ... naeste magen en vrunden
1542-11-17Huwelijksevw-B1 (bruid)Lysbeth Cornelis Pietersdr {van Noorde}160/10Lijsbet meester Cornelis Pietersdr
1542-11-17Huwelijksevw-B1 (getuige)Cornelis Pietersz {chirurgijn}160/11meester Cornelis Pietersz haar vader
1542-11-17Huwelijksevw-B1 (getuige)Anthonis Fransz van Dusseldorp160/12Anthonis Fransz naeste magen
1542-11-17Huwelijksevw-B1 (getuige)Abraham Jacobsz van Velde160/13Abraham Jacobsz naeste magen
1542-11-17Huwelijksevw-B1 (bewoner)Anna Bruinendr {van Noorde}160/16Anna Bruynendr Pieter van Noorden weduwe
1542-11-17Huwelijksevw-B1 (overledene)Pieter Philipsz van Noorde II160/17Pieter van Noorden weduwe
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Philips Philipsz van Noorde II10/1Phillips van Norde
1560-07-19Waarboek-67 A-1560 (belending)Philips Philipsz van Noorde II29/07Phillips van Noorden afterhuys ende erve
1561-03-18Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Cornelis Pietersz van Noorde V197/03Cornelis Pietersz van Noorde
1561-03-18Waarboek-67 A-1560 (echtgenoot)Jacob Adriaensz de Vrije197/04Jacob de Vrije als man van Isabella Pietersdr van Noorde
1561-03-18Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Isabel Pietersdr van Noorde197/05Isabella Pietersdr van Noorde
1561-03-18Waarboek-67 A-1560 (echtgenoot)Gerrit Foysz van Tetrode197/06Gerrit Foeytgen als man van Margriete Pietersdr van Noorde
1561-03-18Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Margriete Pietersdr van Noorde197/07Margriete Pietersdr van Noorde
1561-03-18Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Baertgen Pietersdr van Noorde197/08Baartgen Pietersdr van Noorde
1561-03-18Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Ermgaert Pietersdr van Noorde197/09Ermgaart Pietersdr van Noorde
1561-03-18Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Pieter Philipsz van Noorde IV197/10Pieter Filipsz, nagelaten weeskind van Filips Pieters van Noorde, zijn broer
1561-03-18Waarboek-67 A-1560 (overledene)Philips Pietersz van Noorde III197/11nagelaten weeskind van Filips Pieters van Noorde, zijn broer
1561-03-18Waarboek-67 A-1560 (koper)Philips Philipsz van Noorde II197/12Filips Filipsz van Noorde (hun oom)
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Philips Philipsz van Noorde II229/1Philips van Noorde
1562-03-14Waarboek-67 B-1562 (belending)Philips Philipsz van Noorde II127/06Philips van Noorde
1562-12-05Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Dirck Pietersz van Velsen224/03Dirck Pietersz van Velsen poorter
1562-12-05Waarboek-67 B-1562 (koper)Philips Philipsz van Noorde II224/04Philips Philipsz van Noorde
1564-09-15Waarboek-67 C-1563 (belending)Philips Philipsz van Noorde II222/06Philips van Noorde
1573-09-28Waarboek-67 E-1571 (overledene)Philips Philipsz van Noorde II252/08Phillips van Noerden za
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)8/1Philips van Noorde erfgenamen ledich tweederde deel
1575-09-01Omslag-1575 (overledene)Philips Philipsz van Noorde II8/1aPhilips van Noorde erfgenamen ledich tweederde deel
1578-04-30Waarboek-67 F-1576 (belending)545/05erffgenamen van Phillips van Noort
1578-04-30Waarboek-67 F-1576 (overledene)Philips Philipsz van Noorde II545/06erffgenamen van Phillips van Noort
1580-06-07Album-Studiosorum (vermelding)Jan de Jong {student}7/34Johannes Junius Amsterodamensis J
1580-08-05Album-Studiosorum (vermelding)Jacob van Sloten7/46Jacobus Slotenus Noviomagensis L
1581-07-11Album-Studiosorum (vermelding)Adriaen van Blijenburg10/22Adrianus a Blyenburch Dordracenus J
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob van Sloten11/1Jacob van Slooten student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Petronella Gillisdr {van Sloten}11/2Petronella Gillisdr van Geervliet sijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Jacobsz van Sloten11/3Jan ende
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Claes Jacobsz van Sloten11/4Claes heur beyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Catrijn Jansdr {dienstmaagd}11/5Katharijn Jansdr heur dienstmaecht
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriaen van Blijenburg11/6mr Adriaen van Blijenburg van Dordrecht costganger student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan de Jong {student}11/7Jan de Jong van Amstelredam costganger student
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jacob van Sloten12/12Jacob van Sloten van Haerlem
1582-04-06Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Elisabeth Pietersdr van Noorde23/12Elysabeth van Noorde weeskindt van Pieter van Noorde Phillipsz
1582-04-06Waarboek-67 K-1582 (overledene)Pieter Philipsz van Noorde III23/13weeskindt van Pieter van Noorde Phillipsz
1582-04-06Waarboek-67 K-1582 (ouder)Alijd Dircksdr van Paenderen23/14weeskindt Elysabeth van Noorde van Alijt van Panderen
1582-04-06Waarboek-67 K-1582 (overledene)Jacob Philipsz van Noorde23/15Jacob van Noorde Phillipsz za.
1582-04-06Waarboek-67 K-1582 (overledene)Philips Philipsz van Noorde II23/16Philips van Noorden Philipsz zalige vader schoonvader ende grootvader
1582-04-06Waarboek-67 K-1582 (koper)Jacob van Sloten23/17Jacob van Sloten
1582-04-06Waarboek-67 K-1582 (belending)23/21weduwe van Pieter van Foppen
1582-08-15Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Agatha Philipsdr van Noorde3/03joncvrouwe Agatha van Noorde Phillipsdr
1582-08-15Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Hendrick van Weert3/04Mr Heynric van Weert advocaet in den Hove van Hollant
1582-08-15Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Belytgen Philipsdr van Noorde3/05Belyte van Noorde Phillipsdr
1582-08-15Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Elisabeth Jansdr Grijp3/07Elysabeth Jansdr
1582-08-15Waarboek-67 K-1582 (overledene)Grietgen Philipsdr van Noorde3/09Margriete van Noorde Phillipsdr
1582-08-15Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Elisabeth Pietersdr van Noorde3/10Elysabeth van Noorde weeskint Pieters van Noorde Phillipsz
1582-08-15Waarboek-67 K-1582 (overledene)Pieter Philipsz van Noorde III3/11weeskint Pieters van Noorde Phillipsz
1582-08-15Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Alijd Dircksdr van Paenderen3/12Alijdt van Paenderen
1582-08-15Waarboek-67 K-1582 (overledene)Philips Philipsz van Noorde II3/15Phillips van Noorde Phillipsz
1582-08-15Waarboek-67 K-1582 (overledene)Jacob Philipsz van Noorde3/16Jacob van Noorde Phillipsz
1582-08-15Waarboek-67 K-1582 (koper)Jacob van Sloten3/17Jacob van Slooten
1582-08-15Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Hendrick van Weert23/03Meester Henryck van Weert advocaat in den Hove van Hollant
1582-08-15Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Agatha Philipsdr van Noorde23/04Joncvrouwe Agatha van Noorde Philips dochter
1582-08-15Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Belytgen Philipsdr van Noorde23/05Belije van Noorde Philips dochter
1582-08-15Waarboek-67 K-1582 (ouder)Joris Jansz Grijp23/07Jorys Jansz Grijp vader van Elysabeth Jorysdochter
1582-08-15Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Elisabeth Jansdr Grijp23/08Elysabeth Jorys dochter
1582-08-15Waarboek-67 K-1582 (overledene)Grietgen Philipsdr van Noorde23/09Margreyke van Noorde Philipsdochter moeder za. van Elysabeth Jorysdr
1582-08-15Waarboek-67 K-1582 (vorig-eigenaar)Joris Lievensz van Cats23/11Jorys van Cats
1582-09-08Waarboek-67 K-1582 (gemachtigde)23/27Andries van Medenblyck
1582-09-08Waarboek-67 K-1582 (eigenaar)23/28erfgenamen van Philips van Noorde Philipsz
1582-09-08Waarboek-67 K-1582 (overledene)Philips Philipsz van Noorde II23/29erfgenamen van Philips van Noorde Philipsz
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jacob van Sloten14/1Jacob van Slooten
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)15/1Ds Josephus Michaelis
1583~1588Grachtenboek-37 (eigenaar)Jacob van Sloten80/1Jacop van Sloten
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)213/C06Caerl Jacobsz in den huyzinge van Jacob van Sloten
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (eigenaar)Jacob van Sloten213/C06aJacob van Sloten
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jacob van Sloten12/1Jacob van Slooten
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jacob van Sloten139/1Jacob van Slooten achterhuysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jacob van Sloten143/1Jacob van Slooten achterhuys
1588Stratenboek-04 (eigenaar)Jacob van Sloten320/1Jacob van Sloten
1588-07-02Stratenboek-06 (eigenaar)Jacob van Sloten30/1Jacop van Sloten
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Catrijn Symonsdr {van Dorp}12/1D'erffgen v Catrijna Symonsdr Claes Ghijsbrechtsz van Dorps wed
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Claes Gijsbrechtsz van Dorp12/1aD'erffgen v Catrijna Symonsdr Claes Ghijsbrechtsz van Dorps wed
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)168/1d'erffgenamen van Cataryna Symonsdr, Claes Ghijsbrechtsz van Dorps wedue
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)172/1Cataryna Symonsdr, Claes Ghijsbrechtsz van Dorps wedue
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)15/1Anna Schuermans
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)15/2Erfgenamen van Claes Gijsbrechsz van Dircx [=Dorp]
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Claes Gijsbrechtsz van Dorp15/2aErfgenamen van Claes Gijsbrechsz van Dircx [=Dorp]
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)15/3op 't wijfs aengeven
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)164/1Erfgenamen van Cathrijn Symons
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Catrijn Symonsdr {van Dorp}164/1aErfgenamen van Cathrijn Symons
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)168/1Machtelt van Langrack
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Catrijn Symonsdr {van Dorp}168/2Cathrijn Symons
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)169/1Maertgen Cornelisz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)169/3op 't wijfs aengeven